BGRegistar.com

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

Информация

Висше училище по застраховане и Финанси е основано на 25.07.2002 година.

 

 

 

Учебното заведение е частна образователна институция, в която се обучават студенти в бакалавърска и магистърска степен в специалности от професионално направление Икономика. Част от дисциплините в двете квалификационни степени, се осъществяват съвместно с университета Шефилд и в партньорство с Института за предприемачи Сиско, Интертек, Българската мрежа на Глобалния договор на Оон и Медийната академия „Българион“.

 

 

Обучаващите се студенти във ВУЗФ получават обучение, осигуряващо им висококачествена подготовка. Това ги прави квалифицирани кадри за нуждите на икономиката и научните изследвания.

 

 

От май 2013 година Висшето учебно заведение притежава международна акредитация от Британската акредитационна комисия.

 

 

ВУЗФ разполага със собствена, разработена и внедрена вътрешна система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 9004:2009  и ISO/IWA 2:2007 както и на европейските стандарти и указания за вътрешно осигуряване на качеството на висшите училища.

 

 


Мисията на ВУЗФ се състои в:


- подготовка на висококвалифицирани специалисти с висше образование в областта на Икономиката

 

 

- развитие на икономическата и финансовата наука в съответствие с потребностите на съвремието.

 

 

Основната стратегическа цел на Висшето училище е да осигурява висококачествено осъществяване на дейностите, протичащи в него и да гарантира утвърждаването на високия морал у студентите, преподавателите и служителите във ВУЗФ.

 

 

"Бизнесът се учи тук."

 

 

 

Контакти

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

София, ул. Гусла №1 ж.к. Овча купел
024015812
024015821