BGRegistar.com

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ

Информация

Началото на Висше Училище Международен Колеж е поставено през 1992 година.

 

 


От април месец 1998 година Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация дава начална институционална акредитация на ВУМК.

 

 

 

 

Впоследствие висшето училище - Международен колеж Албена е одобрено от Министерски съвет на Република България с постановление от 23.08.1998 година и е открито официално с решение на Народното събрание от 05 май 1999 година, обнародвано в Държавен вестник бр.44/99 година.

 

 


Висше Училище Международен Колеж е частно самостоятелно Висше учебно заведение на територията на страната. ВУМК работи с предмет на дейност подготовка на кадри с висше образование с образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“.

 

 

Професионалните направления, в които се обучават студентите на Висшето учебно заведение са: Икономика, Туризъм, Администрация и управление.

 

 

Около 10% от обучаващите се студенти са чужденци от над 15 държави, сред които Великобритания, Естония, Финландия, Русия, Холандия, Унгария, Турция, Португалия, Германия, Румъния, Украйна, Сирия, Казахстан, Полша и други.

 

 

ВУМК създава успешни академични партньорства с редица университети в Европа – University of Portsmouth, UK, University College Birmingham и Stenden University, Холандия.

 

 

Мисията на ВУМК е да предоставя качествено и адекватно образование на студентите си, спрямо нуждите на бизнеса и съвременното общество.

 

 

В обучението се прилага ясно изразен интердисциплинарен подход и иновативни методи на обучение. Обучението цели още да създава ползотворна, либерална среда за учене, преподаване и научни излседвания, насърчавайки креативността и духовността на своите студенти и академичен колектив.

 

 


Ценностите на Висшето учебно заведение се изразяват в следването на принципите на бизнес етиката, лоялността, социалната отговорност и устойчивост.

 

 

Формите на обучение във ВУМК са: Адаптирана форма за работещи; Задочна форма на обучение; Редовна форма на обучение.

 

 

Контакти

Град Варна

 

Висше Училище Международен колеж

 

Адрес: гр. Варна, ул. Оборище № 13

 


Тел.: 05230 680

 

Моб. Тел.: 0885398663

 

E-mail: varna@vumk.eu

 


Град Добрич – Главен Корпус

 

Висше Училище Международен колеж

 

Адрес: гр. Добрич, ул. България № 3

 

 

Тел.: 058655620 

 

Факс: 058605760 

 

E-mail: dobrich@vumk.eu

 

 

Контакти

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ

София, бул. Цариградско шосе № 149 Б
024219595, 024219696, 024219797
024219807