BGRegistar.com

ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ ТОДОР КАБЛЕШКОВ

Информация

ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ ТОДОР КАБЛЕШКОВ

 

Висше транспортно училище Тодор Каблешков е създадено през 1922 година като Държавно железопътно училище с военноорганизационна структура.

 

 

ВТУ Тодор Каблешков е акредитирано висше учебно заведение на територията на РБългария.

 


Държавното училище е девоенизирано през 2000 година когато е и преименувано на Висше транспортно училище Тодор Каблешков.

 

 

Година по-късно Училището получава институционална акредитация, а през 2004 година ВТУ Тодор Каблешков се преобразува в Университет по транспорта.

 

 

Висшето училище е сертифицирано по ISO EN 9001:2000 за внедряване и прилагане на Система за управление на качеството.

 

 

Базата на учебното заведение разполага с лекционни зали, заседателна и конферентна зала, собствена библиотека, учебни работилници, лаборатории и други, необходими за успешното провеждане на учебния процес.

 

 

Мисията на учебното заведение е да бъде съвременен университет, оповаващ се на дългогодишните традиции, професионализъм и новаторство. ВТУ Тодор Каблешков отстоява и развива мисията си посредством активното си участие в провеждането и разработването на държавната политика, насочена към развитието на висшето образование и науката в областта на сухоземния транспорт, транспортната инфраструктура и телекомуникациите.

 

 


Във ВТУ Тодор Каблешков се провеждат научни изследвания в областта на транспорта и телекомуникациите.

 

 


Студентите, завършващи успешно курса на обучение, получават следните докумети: държавна диплома за висше образование и свидетелство за практическа и професионална квалификация за две или повече правоспособности.
Обучението във висшето училище се провежда в духа на съвременните национални и европейски ценности.

 

 

Контакти

ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ

София, ул. Гео Милев № 158
029709211, 029709230
029709407