BGRegistar.com

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

Информация

Информация

Висше строително училище Любен Каравелов – София е правоприемник на специализираното военно инженерно строително училище, което е създадено през 1938 година с Указ на Н.В. Цар Борис III.

 

 

ВСУ Любен Каравелов е специализирано висше училище за подготовка на квалифицирани специалисти с висше образование в областта на строителството. Висшето учебно заведение предлага на своите възпитаници обучение на най-съвременно ниво.

 

 

Висшето строително училище подготвя висококвалифицирани специалисти, строителни кадри във всички образователно-квалификационни степени – Професионален бакалавър, Бакалавър, Магистър, Доктор.

 

 

Учебното заведение разполага с ресурс да развива научноизследователска и приложно-практическа дейност. ВСУ поддържа успешни, пълноценни международни контакти с други висши училища в страни на Европейската общност.

 

 

Възпитаниците на Висшето училище са заели трайно място в строителния бранш като изявени специалисти. Те са известни и уважавани строителни бизнесмени, практикуващи инженери у нас и в чужбина, ръководители на различни нива в държавния и частния сектор, преподаватели във висши и средни училища, научни работници и много други.

 

 

ВСУ Любен Каравелов и прилежащите към него сгради са раположени върху 106 дка парков терен.

 

 

Училището раполага с богата учебно-материална, информационна и спортна база. Базата на ВСУ Любен Каравелов представлява цялостен учебен комплекс с всички необходими административни, учебни, културно-битови и спортни сгради и съоръжения.

 

 

Контакти

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

София, ул. Суходолска № 175
028029100, 028029191
028029101