BGRegistar.com

ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ

Информация

Висше военноморско училище Никола Йонков Вапцаров е най-старото техническо учебно заведение в страната. Историята му и настоящата му дейност го утвърждават като най-авторитетен център за подготовка на морски кадри.

 

 

Българското морско образование притежава традиции, датиращи от 1881 година. Висшето училище е приемник на най-старото, в България, техническо училище, което е основано на 09.01.1881 година в град Русе – Морско училище за обучение на машинисти и огняри

 

.

От 3 декемви 1904 година учебното заведение е вече Машинно училище при флота - средно техническо училище за обучение на механици за военния и гражданския флот, държавните железници, въздухоплаването и др.

 

 

През 1942 година Училището придобива статут на чисше училище за специално морско и техническо образование и е преименувано във Военноморско на Негово Величество училище. За обучение в него се приемат младежи, завършили 5-ти гимназиален клас понастоящем 9- ти клас. В продължение на две години, младите хора, се обучават като кадети във военногимназиален отдел.

 

 

От 1949 година е приемник на традицията в морското образование става Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров", възприело за свой патрон завършилия образованието си в него през 1932 година голям български поет, патриот и национален символ - Никола Вапцаров.

 

 

През 1956 година Висшето учебно заведение получава статут на висше морско инженерно училище и се преименува във Висше народно военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров".

 


От 1991 година до днес наименованието на училището е Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров".

 

 

ВВМУ има за цел да обучава висококвалифицирани кадри и да решава научни задачи, свързани с морските професии. Училището е специализирано своята организация, специалности, учебно-материална база и възпитателни традиции, като съответства на спецификата на този предмет на дейност.

 

 

От 2000 година ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ е активен член и съосновател на Международната асоциация на морските университети (IAMU). ВВМУ поддържа действени международни контакти със сродни училища и академии от държавите - САЩ, Германия, Италия, Турция, Украйна, Румъния, Полша и др.

 


Във Висше Военноморско Училище „Никола Йонков Вапцаров“ се провежда обучение на студенти в Редовна и Задочна форма на обучение както и обучение по Магистърски и Докторски програми.

 

 

 

Контакти

ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ

Варна, ул. Васил Друмев № 73
052632015, 052552222, 052552380
05230163, 0 0 0 052552225