BGRegistar.com

ВИП БАЛКАНСЕРВИС БГ ЕООД - Фумигация

Фумигация

 

 

ФУМИГАЦИЯ НА ЗЪРНО В СИЛОЗИ

 

Фумигацията се извършва с фосфоводородни препарати – магтоксин, фостоксин. Използват се различни формулации в зависимост от продукта и предназначението му: пелети, таблети, плочи, пакети. Активното вещество фосфин PH3 се отделя от магтоксин Mg3P2 и фостоксин Al(OH)3 вследствие на реакция с вода. Температурата определя скоростта на реакцията. При температура под 5°С фумигация е разрешена само с магтоксин.

 

ФУМИГАЦИЯ НА ЗЪРНО В СКЛАДОВЕ

 

В плоски складове препаратите се влагат посредством сонди. След като се вложат фосфоводородните препарати, повърхността на зърното се херметизира с полиетиленово фолио осигурено от фумигатора.


При фумигация на зърно се обработва свободната вместимост и външните стени на склада.
При предявено изискване от страна на Възложителя фумигацията се извършва посредством препарати и методи, без остатъчни количества от пестициди в обгазените продукти.

 

ФУМИГАЦИЯ НА КОРАБИ, ШЛЕПОВЕ, ВАГОНИ, КОНТЕЙНЕРИ

 

Фумигацията се извършва с фосфоводородни препарати – магтоксин, фостоксин. Препаратите се влагат посредством сонди. При фумигация на пшеница и ечемик има възможност да бъдат използвани сонди с дължина до 10-12м. При фумигация на царевица дължината на сондите е 6-8м, а при слънчоглед не е възможно използване на сонди по дълги от 2-4м. Кораби с дълбочина на трюмовете над 12м, а за слънчоглед над 8м, е необходимо да се фумигират чрез циркулация на газ.


За фумигация на кораби с голяма дълбочина на трюмовете или ако е необходимо експозицията да не превишава 3-4 дни се прилага рециркулационна система.


При фумигация с магтоксин плочи и Деция Газ ЕКС Б / фостоксин пакети / с активно вещество фосфин се гарантира, че след дегазация в продукцията няма остатъци от токсични вещества.

 

ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА СИЛОЗИ, СКЛАДОВЕ, МЕЛНИЦИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ И ПРИЛЕЖАЩИ ПЛОЩИ

 

Обеззаразяването на празни складове, силози, мелници и преработвателни предприятия се осъществява чрез влажен, аерозолен или газов начин. Методиката при обгазването се основава на база на широка гама инсектициди с различна формулация / емулсионни концентрати, суспензионни концентрати, микроемулсии, микрокапсули, водоомокрящи се прахове /, които гарантират бързо действие и дълъг остатъчен ефект.

 

Всички използвани препарати са регистрирани и разрешени за използване в Република България и ЕС. Инсектицидите се влагат посредством съвременна техника: атомизатори за студен аерозол, генератори за топъл аерозол, помпи с високо налягане, моторни ULV атомизататори, моторни пръскачки със скорост на аерозола 100 – 120 м/сек. Като разтворител на някой препарати се използват минерални масла и дизелово гориво.

 

Подборът на препаратите и формулацията им се осъществява в зависимост от особеностите на всеки обект. Използват се комбинации от инсектициди подбрани в зависимост от спецификата на всеки обект, вложени минимум на две обработки по различни методи на работа.

 

Контакти

ВИП БАЛКАНСЕРВИС БГ ЕООД

Варна, бул. Княгиня Мария Луиза 20
052600169