BGRegistar.com

ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ТЕНЕВА

Информация

ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ТЕНЕВА

Виолета Тенева притежава следните квалификации - магистър по банков мениджмънт, инженер по топлотехника, вещо лице към СГС, Лицензиран оценител от Агенция по приватизация - Член на КНОБ №1163.

 

Виолета Тенева завършва средното си образование в Софийската математическа гимназия. Има висше икономическо образование - професионална квалификация степен Магистър по банков мениджмънт - диплома № 009529/2006 година на Нов Български университет, висше техническо образование - професионална квалификация Машинен инженер - диплома серия ОЯ № 010028 на ВМЕИ Ленин град София.

 

Виолета Тодорова Тенева е посредник по усвояване на средства по програми на Европейския съюз и кредитен консултант.

 

Занимава се с финансово консултиране, оценка на активи във връзка с обезпечения по кредити, анализ на конкурентноспособност на изделие, предприятие, отрасъл и други, съдебно - технически експертизи и експертизи за Агенцията за държавни вземания.

 

Виолета Тодорова Тенева - се грижи, за издигане престижа на професията, защитавайки я от нелоялна конкуренция.


Виолета Тенева - услуги :


Посредник по усвояване на средства по програми на Европейския съюз - Програма конкурентноспособност, Програма Малки и средни предприятия, Екоинвестиции.


Изготвяне на проекти и необходимата техническа документация.

Осъществяване на всички съгласувателни и разрешителни процедури.

Изготвяне на бизнес план.

Депозиране на предложението пред изпълняващите звена.

Оценяване на проекта от независими оценители.

Осигуряване на кредитни средства по плащания към бенефициентите, средства за съучастие.

 

Кредитен консултант - доставка на кредит на фирми и на физически лица :


Проучване на най-подходяща банка за съответния специфичен случай.

Изготвяне на бизнес - план, прогнозен паричен поток, финансов анализ на фирмата- кредитоискател.

Подготовка и внасяне на необходимите документи в банката.

Всички оперативни дейности във връзка с разрешаването на кредита и неговото обезпечение.

Обслужване на кредита.

 

Финансово консултиране :

 

Финансови анализи във връзка с текущото състояние на фирма -норма на печалба, степен на ликвидност, рентабилност.

Инвестиционен анализ - оценка на стойността и потенциала на придобитите активи.

Финансово и стратегическо планиране.

Оценка на конкурентноспособност на отделни изделия, дейност.

Финансово прогнозиране и моделиране.

Изготвяне на прогнозни парични потоци, анализ и контрол с цел идентифициране на потенциални проблеми.

 

Оценка на активи във връзка с обезпечения по кредити, продажба на активи, за счетоводни цели, при необходимост от преструктуриране на капитала на фирмата, апортни вноски и други.


Оценка на цели държавни и общински предприятия.

Оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето.

Автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност.

Оценка на инвестиционен проект.

 

Анализ на конкурентноспособност на изделие, предприятие, отрасъл и други.

 

Съдебно - технически експертизи.

 

Експертизи за Агенцията за държавни вземания.

 

Контакти

ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ТЕНЕВА

София, ул. Бачо Киро 5
029892170
0888619985