BGRegistar.com

Виза Транс ЕООД

Информация

Информация

Виза Транс ЕООД е българска компания със седалище град Свиленград.


Динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, чиято дейност е насочена в областта на транспорта и спедицията.


Извършва международен транспорт по релации в рамките на Европейския съюз при спазване на действащите регламенти и режими.


Специализирана транспортна фирма, предлагаща бързи и срочни доставки от и за България, Европейския съюз, Турция и Русия.


Всички автомобили пътуват с екипажи от по двама шофьори. Камионите са оборудвани с GPS навигация, и се поддържа постоянна мобилна връзка с шофьорите.


Виза Транс ЕООД притежава качеството на транспортен агент и извършва спедиция на стоки и товари за български и чуждестранни клиенти.


Притежава валиден лиценз за извършване на превоз в Европейския съюз.


Виза Транс ЕООД разполага с автопарк от товарни автомобили, отговарящи на съвременните Евро стандарти за международен превоз.


Транспортната компания непрекъснато инвестира в увеличаване на автомобиления парк и разширяване спектъра на предлаганите дейности и услуги.


Клиентите и партньорите високо ценят експедитивността, коректността, надеждността и отлично платежно поведение на фирмата.


Виза Транс ЕООД се е наложила и утвърдила, като лидер в транспортния бранш, радва се на добър авторитет и постоянни клиенти.


Фирмата е отворена за ново сътрудничество, в което да вложи придобития опит, грижа и компетентност.


Транспортната компания се стреми да бъде ефективно звено от веригата на международните доставки на своите клиенти, като за целта непрекъснато разширява предлаганите услуги.


Екипът, зает в дружеството се състои от квалифицирани служители и специалисти, които се характеризират с висок професионализъм и компетентност.


Екипът, работещ във фирмата, гарантира бързи и безпроблемни доставки на стоките и товарите, спазвайки уговорените срокове.


Посредством иновации в работата и лоялност към клиенти и партньори, Виза Транс ЕООД е сред водещите компании на българския пазар.


Прецизност, високо качество, лоялност и коректност са запазена марка в работата на компанията.


Виза Транс ЕООД - Вашят бизнес партньор - Доверете ни се, ние работим за Вас!


Компанията се представлява от г-н Красимир Михов в качеството на Управител.

 

Контакти

Виза Транс ЕООД

Свиленград, Пъстрогорски път
0888677702