BGRegistar.com

ВИЕЛДИ КОНСУЛТ ООД - Абонаментни услуги

Абонаментни услуги

ВИЕЛДИ КОНСУЛТ ООД

Счетоводна къща Виелди Консулт ООД предлага аботнаментни услуги :

 

 •  
 • Годишно счетоводно приключване.
 •  Изготвяне на счетоводни финансови отчети.
 •  Изготвяне на счетоводни отчети за управлението.
 •  Одитинг и заверка на финансови отчети.
 •  Попълване на статистически форми и подаване в НСИ.
 •  Счетоводно обслужване на свободни професии.
 •  Справка - декларация по ЗДДС.
 •  Следене и възстановяване на ДДС.
 •  Интрастат и VIES декларации.
 •  ТРЗ и личен състав.
 •  Държавно обществено осигуряване.
 •  Допълнително задължително пенсионно осигуряване.
 •  Здравно осигуряване.
 •  Изготвяне на трудови и граждански договори.
 •  Изготвяне на ведомости за работна заплата.
 •  Подаване на декларация образец 1 и 6 в НОИ и НАП.
 •  Подаване на уведомления и декларации за персонала.
 •  Подаване на декларации за самоосигуряващи се лица.
 •  Изготвяне на образци за пенсиониране.
 •  Издаване, попълване и заверяване на осигурителни книжки.
 •  Внасяне на дължими данъци, акцизи и осигуровки.
 •  Изготвяне на данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ.
 •  Консултации по счетоводство, данъци и осигуряване.
 •  Изготвяне на документи за банкови кредити.
 •  Регистрации и пререгистрации на фирми.

 

 

Контакти

ВИЕЛДИ КОНСУЛТ ООД

София, ж.к. Красно село бл. 183, ет. 12
029558122
0888601488, 0898492560