BGRegistar.com

ВЕЗЕЛ ЕООД

Информация

Лаборатория Везел

Лаборатория Везел към Везел ЕООД е специализирана лаборатория за измерване на параметри на отпадъчни прахово-газови емисии от стационарни източници. Дейността си ЛИ Везел развива на територията на страната.

 

За своята дейност, лабораторията използва само стандартизирани методи на изпитване.

 

 


Лабораторните анализи, които се извършват от ЛИ Везел, са:

 

Лаборатория Везел Варна 

- Измерване на газови емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата, извършващо се с преносим газанализатор - серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, въглероден оксид, въглероден диоксид

 

 

- Измерване на газови емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата, извършвано с преносим газанализатор - амоняк

 

 

- Измерване на газови емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата, извършвано с преносим газанализатор - общи въглеводороди

 

 

- Вземане на проби на прахови емисии за определяне концентрацията на прах

 

 

- Измерване на параметри на газов поток

 

 


Лаборатория Везел е оборудвана с необходимата техника и разполага с нужните персонал и помещения.

 

 

Информацията, представляваща професионална тайна за клиентите, подлежи на осигурена защита.

 

 

 

ЛИ Везел разполага с документирана система за управление на качеството на административните и техническите дейности, в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

 

 


Юридическата отговорност на Лаборатория за изпитване Везел към Везел ЕООД, се носи от Везел ЕООД. Това се удостоверява с Решение № 6619/31.07.2007 година, на Варненския окръжен съд.

 

 

Лабораторията и служителите в нея, са на пряко подчинение на управителя на фирма Везел ЕООД.

 

 

Контакти

ВЕЗЕЛ ЕООД

Варна, ул. Еделвайс № 14
052716179
0895602626, 0882756300
052716179