BGRegistar.com

ВЕДА МЕТАЛ ЕООД

Информация

ВЕДА МЕТАЛ ЕООД

ВЕДА МЕТАЛ ЕООД е създадена прeз 2005 година със седалище град София, ж.к. Изток, ул. Люлякова градина 7.

 

Основната дейност на дружеството е събиране, временно съхранение, транспортиране и предварително третиране на разделно събрани отпадъци.

 

За решаването на един от основните проблеми, не само в България, а и в световен мащаб, Веда Метал полага всички сили за предотвратяване на замърсяване от попадналите в природата отпадъци, като се стреми към максимално извличане на рециклируемите суровини с цел тяхното последващо третиране и връщането им в употреба.

 

ВЕДА МЕТАЛ ЕООД е фирма за събиране и оползотворяване на суровини.

 

Предлага най - изгодните цени и помага за превръщането на Вашите отпадъци в пари.

 

Фирмата осигурява безопасно, лесно и бързо транспортиране според Вашите нужди.


Изкупува суровини както от бизнеса и индустрията, така и от физически лица.

 

БАЗИ

ВЕДА МЕТАЛ ЕООД разполага със следните Бази в :


град София
бул. Климент Охридски № 61


тел./факс - 029617074
моб. - 0884 17 22 80
за контакти Георги Галев


град София
ул. Суходолска № 66


моб. - 0885995978
за контакти Данаил Димитров


град Гоце Делчев


моб. - 0886533745
за контакти Виолета Кобакова


моб. - 0888277439
за контакти Илия Банев

 

УСЛУГИ

ВЕДА МЕТАЛ ЕООД предлага :

 

  • Пълно съдействие за екологосъобразно решаване на Вашите проблеми и ангажименти с отпадъците 
  • Транспортиране на отпадъци
  • Изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали
  • Изкупуване на разделно събрани масоворазпространени отпадъци
  • Изкупуване на излезли от употреба моторни превозни средства
  • Изкупуване на електрическо и електронно оборудване от бита и индустрията
  • Изкупуване на негодни за употреба батерии и акумулатори

 

 

Контакти

ВЕДА МЕТАЛ ЕООД

София, ж.к. Изток, ул. Люлякова градина 7
024269818
0884134475
024269941