BGRegistar.com

ВА И МИ ООД

Информация

 Ва и Ми ООД

 

 

ВА и МИ ООД е строителна компания, създадена през 2006 година. Седалището на фирмата се намира в град Пловдив.

 

ВА и МИ ООД се занимава с промишлено и гражданско строителство. Компанията извършва изграждане на административни, промишлени и жилищни сгради, търговски комплекси и хотели.

 

От 2008 година компанията е регистрирана в Камарата на строителите в България и в Централен професионален регистър на строителя.

 

Фирмата предлага цялостно изграждане на сгради до ключ, работи по проекти, материалите, за които се предоставят от клиента. Предлага още : извършване на Земни работи, Кофражни работи, изграждане на Стоманобетонни конструкции, Груб строеж, Довършителни работи.

 

Водещата и основна цел в работата на ВА и МИ ООД е високото качество, изпълнението на проектите в срок и използването на висококачествени материали.

 

Мисията на компанията е да предлага и изпълнява качествено строителство. За дружеството на преден план седи гарантираното здраве и безопасност на служителите и работниците, заети в него.

Качество в работата

- Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички звена на ВА и МИ ООД


- Качествено извършване на строително-монтажните работи и постигане на пълното им съответствие с изискванията на клиентите и нормативните изисквания към строителния процес


- Съществува постоянен стремеж за прилагане на най-новите материали и технологии в строителната практика


- Оптимизиране на процесите във фирмата – за адекватност, целесъобразност и съответствие на регламентираните изисквания, на базата на непрекъснато усъвършенстване и развитие


- Прилагане на изискванията за качество към продуктите и услугите, предоставяни от доставчици и подизпълнители на фирмата

Контакти

ВА И МИ ООД

Пловдив, ул. Освобождение 39 , вх.В, ет.1, ап.2
032585766