BGRegistar.com

ВАТО СОФТ ООД

Информация

ВАТО СОФТ ООД

Вато Софт ООД е основана през 2003 година със седалище град Пловдив, бул. Освобождение 87.

 

Създадена от специалисти с дългогодишен опит в проектирането, разработката и внедряването на софтуерни решения.

 

Вато Софт ООД развива дейност свързана с :

 

 • Проектиране, разработка и поддръжка на цялостни информационни системи за управлениe на средни и големи фирми от различни отрасли на икономиката.
 • Предлага специфичен софтуер за винпроми, свинекомплекси, мандри, хотели и ресторанти, куриерски фирми, видеотеки.
 • Разработва софтуер по поръчка на клиента.
 • Предоставя локална поддръжка на всички свои клиенти, 24 часова поддръжка онлайн чрез Интернет и по телефона.

 

ПРОДУКТИ

Вато Софт ООД предлага :


САНТА 2000, ИБИС 1.0, Vato Label Print,WEB приложения - заявки по интернет за доставка на стоки, куриерски услуги - изпращане и проследяване

 

Реализираните разработки са в две направления :


Интегрирана система за управление на организации със стопанска и нестопанска дейност :

 

 • Счетоводство, Банка и каса, Платежни нареждания, Дълготрайни активи, Склад , справки за обръщаемост, планиране на наличности, мин. запаси, работа с мобилни устройства, скенери и баркод четци, Разчети с доставчици.
 • Пласмент, реализация и разчети с клиенти, следене на заявки от клиенти и заявки към доставчици. Транспорт, Планиране, Бюджетиране, Производство и себестойност.


Специфичен софтуер за:

 

 • Управление на производство и продажба на щори
 • Свиневъдство - движение на основно стадо, подрастващи и животни за угояване
 • Мандри - изкупуване и преработка на мляко
 • Архивиране и визуализиране от едноканални и многоканални регистратори
 • Куриерски услуги - работа с баркод скенери
 • Хотели и ресторанти, видеотеки
 • Винарски изби ,следене на акцизни данъчни складове,акцизни данъчни документи
 • Сервизно обслужване на автомобили, обслужване на автомобилни складове /Тойота Тиксим ЕООД/
 • Управление на мобилни складове или дилъри
 • Управление на отдалечени търговски бази в реално време

 

УСЛУГИ

Вато Софт ООД предлага :

 

 • Проектиране и разработване софтуер по поръчка на клиента.
 • Внедряване и поддръжка на софтуер.
 • Консултативна помощ при проектиране на информационни системи.

 

Контакти

ВАТО СОФТ ООД

Пловдив, бул. Освобождение 87
032636825, 032636826
0879837043