BGRegistar.com

ВАС МИТ ЕООД

Информация

Информация

ВАС МИТ ЕООД е фирма специализирана в областта на строителството. Дружеството извършва изграждане на инфраструктурни обекти, промишлени сгради, жилищни комплекси и хотели, съоръжения от сферата на хидро- и хидромелиоративното строителство.

 

ВАС МИТ ЕООД е внедрила интегрирана система за управление на качеството, управление по отношение на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007.

 

През 2009 г. дружеството беше вписано в централния професионален регистър на строителя – ЦПРС за обекти от втора, трета, четвърта и пета категории строежи.

 

Със своето внимание към детайла и висококвалифизиран екип от специалисти ВАС МИТ ЕООД е утвърдена на български пазар, като надежден и коректен партньор.

 

 

ВАС МИТ ЕООД предлага следните услуги:

 

- изграждане и ремонт на ВИК;
- хидростроителство;
- строителство на обществени и административни сгради;
- пътно строителство;
- жилищно строителство.

 

Офиси

Централен офис:

 

София 1000
ж.к. Красно село
ул. „Пчела” 3А, ет. 2, ап.2

 

 

Офис – гр. Етрополе

 

Етрополе 2180
ул. ”Христо Ботев” No 9
тел. (+359 720) 66016
факс. (+359 720) 66016

Контакти

ВАС МИТ ЕООД

София, ж.к. Красно село ул. Пчела 3А, ет. 2, ап.2
072066016