BGRegistar.com

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - Програми

Програми

 

 

Бакалавър и магистър след завършено Средно образование:


- Психология


- Международни отношения и право


- Право


- Бизнес администрация и мениджмънт

 

профил Мениджмънт на туризма

 

профил Международен бизнес мениджмънт


- Публична администрация и мениджмънт

 

профил Съдебна администрация


профил Административен мениджмънт

 

- Международни икономически отношения


- Финанси и счетоводство


- Туризъм 


- Информатика и компютърни науки


- Дизайн 


профил Дизайн за архитектурна среда


профил Интериорен дизайн


профил Светлинен дизайн


профил Графичен дизайн

 

- Архитектура 


- Строителство на сгради и съоръжения


профил Строителни конструкции


профил Пътно строителство


профил Водоснабдяване и канализация

 

- Мода и мениджмънт в модата 


- Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство


-Хореография


профил Български народни танци


профил Съвременен танцов театър

 

- Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред


профил Криминалистика


профил Криминално разузнаване

 

- Защита на националната сигурност


профил Национална сигурност


профил Защита от аварии и бедствия


профил Корпоративна сигурност


- Пожарна безопасност и защита на населението


- Международно право и сигурност


- Филиал Смолян

 

Пълна информация за Специалностите в образователно-квалификационна степен Бакалавър можете да откриете на сайта на Варненски Свободен Университет.


Магистърски програми:


- Психология и психопатология на развитието


- Приложна психология


- Психологично консултиране


- Международна политика и сигурност


- Източните политики на Европейския съюз


- Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса


- Връзки с обществеността и брандинг в управлението на бизнеса и духовната сфера 


- Софтуерно инженерство


- Информационни системи и технологии 


- Филиал Смолян

 

Пълна информация за Специалностите в образователно-квалификационна степен магистър можете да откриете на сайта на Варненски Свободен Университет.

 

Докторски програми:


- Обща психология


- Педагогическа и възрастова психология


- Политология


- Конституционно право


- Гражданско и семейно право


- Наказателно право


- Криминалистика


- Криминология


- Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки


- Социално управление


- Хореография


- Управление в сферата на сигурността и обществения ред


- Световно стопанство и международни икономически отношения

 

Пълна информация за наличните Докторски програми можете да откриете на сайта на Варненски Свободен Университет.

 

Контакти

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

Варна, к.к. Чайка
052355106, 052359544, 030167769