BGRegistar.com

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

Информация

Варненски свободен университет е създаден през 1991 година, в град Варна. Университетът е създаден с Решение на 37-то Народно събрание от 21.07.1995 година.

 


ВСУ Черноризец Храбър е най-големият частен университет у нас. висшето учебно заведение е наложил се и утвърдил се академичен център, съчетаващ обучението на български и чуждестранни студенти. Обучението се провежда в области, приоритетни за страната ни. Във висшето учебно заведение се обучават над 10 000 студенти в повече от 60 бакалавърски и магистърски програми както и в 27 докторски програми.

 

 

ВСУ – гр. Варна е утвърдило се висше учебно заведение в страната, което вече повече от 20 години, следва своята мисия да бъде социално отговорен субект на гражданското общество. ВСУ е висше учебно заведение, ориентирано към своите възпитаници и тяхната професионална реализация. По време на обучението си, студентите имат възможност да участват в различни програми за академичен обмен, учебни практики, стажове и тренинги.

 Преподаватели и студенти участват активно в проекти по програмите на „Темпус“, „Еразмус“, „Леонардо“ и други изследователски и образователни програми на ЕС.

 

 


Обучението за всички образователно-квалификационни степени – бакалавър, магистър и образователна и  научна степен доктор, се провежда в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение.

 

 

 

ВСУ Черноризец Храбър е университет, ориентиран към съвременен мениджмънт, търсещ качествена промяна в критериите за подбор на академичния състав в критериите за оценка в дейността му. Висшето учебно заведение разполага с развиващ се център за управление на проекти, с перспективна програма за професионално развитие на студентите.

 

 

 

Това откроява Варненския свободен университет като образователна марка, която е спечелила доверието, не само на своите възпитаници, а и на многобройните си академични партньори в целия свят.

 

 

Филиал Смолян

Адрес: гр.Смолян, ул.Перелик № 2

 

 

Тел.: 030167769

 


E-mail: filial.sm@vfu.bg

 

 

 

Контакти

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

Варна, к.к. Чайка
052355106, 052359544, 030167769