BGRegistar.com

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО - ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Информация

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО - ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

 

Варненската търговско - индустриална камара е със седалище град Варна. Тя е неправителствена, обществена организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в която на доброволен принцип могат да членуват български и чуждестранни физически и юридически лица, извършващи стопанска дейност или търговско представителство на територията на региона, в съответствие с българското законодателство.

 

В Камарата членове могат да бъдат държавни учреждения, браншови съюзи и организация, учебни заведения и лица, които не извършват стопанска дейност, но могат да са от полза за постигане целите и задачите на Камарата. В нея днес членуват сто тридесет и седем фирми, финансови институции, браншови съюзи и учебни заведения от региона.

 

Варненска търговско - индустриална камара е член на Българска търговско - промишлена палата.

 

  Цели на Камарата :

 

 • Да представлява и защитава правата и интересите на деловите среди от региона пред централните и местните власти.
 • Да подпомага и насърчава инициативата и активността на своите членове.
 • Да подпомага и насърчава външноикономическите контакти и бизнес интереси на фирмите.
 • Да подпомага развитието на производствената, пазарната, инвестиционната и информационната дейност в регионален мащаб.
 • Да оказва специализирани услуги на фирмите, свързани с тяхната търговска и производствена дейност.

 

 Варненската търговско - индустриална камара извършва следните услуги :

 

 • Поддържа Търговския регистър на Българската търговско - промишлена палата.
 • Издава сертификати за произход, сертификати за форсмажор и заверка на търговски документи.
 • Издава удостоверителни документи за визи, във връзка с бизнес пътувания в България.
 • Организира семинари и обучения за професионална квалификация и бизнес култура.
 • Организирабизнес мисии, презентации, участие в панаири и изложения.
 • Провежда консултации по търговско - правни и митнически въпроси.Провежда консултации по интелектуална собственост.
 • Провежда консултации по внедряване на системи за управление на качеството ИСО 9000.
 • Провежда консултации по международни проекти и програми.
 • Провежда консултации по щрихово кодиране на стоките ЕАН.
 • Участва в Арбитражния съд на БТПП.

Контакти

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО - ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Варна, бул. Приморски 135
052612173, 052609698, 052615140