BGRegistar.com

ВАДЗАК ТРЪСТ КЪМПАНИ ЕООД - Услуги

Услуги

ВАДЗАК ТРЪСТ КЪМПАНИ ЕООД

Вадзак тръст къмпани ООД предлага :

 

 

Данъчни консултации :

 

Изработване на данъчни удостоверения във връзка със учредяването на дружества, преобразувания и преструктуриране.

 

Подготвяне на национални и международни данъчни проекти.

 


Бизнес и мениджърски консултации :

 

Консултации по учредяване на дружества, преобразувания, преструктуриране, сливания, както и ликвидация.

 

Провеждане на фирмени оценки в страната и чужбина.

 

Консултиране и обработка на проекти при прехвърляне на дружества и приватизация.

 

Изготвяне на проекти за финансиране, както и консултации и помощ при продажба на дружества.

 

Съдебни удостоверения и представляване на клиентите пред съответните служби. 

 

Одит :

 

Счетоводна и годишна проверка съответстваща на българското законодателство и стандарти, както и международните стандарти.

 

Преструктуриране респективно трансформиране на отчети по българските стандарти в такива по международните.

 


Счетоводство :

 

Водене на счетоводството на клиенти в съответствие с българското и международното законодателство.

 

Изготвяне на финансови отчети по български и международни стандарти.

 

Изготвяне на сравнителни анализи.

 

Внедряване и разработване на вътрешни процедури и контроли по SOX.

 

Изготвяне на заплати.

 

Изготвяне на месечни, тримесечни и годишни отчети в желаната валута и формат на отчет.

 

Консултации и подготвяне на баланси по ликвидация.

 


Управление на имуществото :

 

Общо управление на имуществото, детайлизирано водене на счетоводството за имуществото и изготвяне на месечни оценки и всеобхватна статистика.

 

Координация при избора на банка, както и изработване на индивидуални стратегии за инвестиране, чрез партньорство с клиентите и различни банки, предимно в Швейцария и САЩ, съответно и чрез партньорство с високо специализирани инвестиционни консултанти.

 

Консултации при изграждане на инвестиционни компании и инвестиционни фондове.

Контакти

ВАДЗАК ТРЪСТ КЪМПАНИ ЕООД

София, ул. Дунав № 2, етаж 3
029434771
029434951