BGRegistar.com

Б КОНСУЛТИНГ ООД

Информация

Б Консултинг ООД е фирма, развиваща дейсността си е областта на консултантските и оценителските дейности.


Оценителската провоспособност на дружеството е: Машини и съоръжения, Финансови активи и финансови институции, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания.


Услугите, които предлага и извършва Б Консултинг ООД, са:


- извършване на експертни оценки


- изготвяне на концесионни анализи


- извършване на юридически консултации


- кредитни обосновки


Компанията е регистриран независим оценител на територията на страната.


Екипът, зает в Б Коснултинг ООД, се състои от квалифицирани професионалисти.

Контакти

Б КОНСУЛТИНГ ООД

София, бул. Цар Борис III 21
029522991
029532511