BGRegistar.com

БЮРО ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ-ИТ ЕООД

Информация

Информация

 

 

БЮРО ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ-ИТ ЕООД е учредено през 2004 г. със седалище град София, бул. Ал. Стамболийски № 227, ет. 1.

 

Развива своята дейност в областта на услугите. Извършва комплекс услуги по охраната и сигурността на юридически и физически лица, охрана на обекти на територията на град София и страната.


БОС - ИТ ЕООД е лицензирана за извършване на охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на ценни пратки и товари, лична охрана на физически лица, охрана на мероприятия.


Притежава лиценз за извършване на частна охранителна дейност №513/16.02.2005 г. на територията на цялата страна.


Фирмата се представлява и управлява от г-н Александър Иванов.


БОС - ИТ ЕООД развива дейност, стриктно спазвайки закона за частната охранителна дейност, търговския закон, закона за задълженията и договорите, наредбите на община Варна и други нормативни документи, в тясно взаимодействие със службите на МВР - София.


Предоставя на клиенти и партньорите си, пълната гама услуги в областта на сигурността и охраната на юридически и физически лица - техническа и физическа охрана на обекти, инкасова дейност и ескортиране на ценни товари и пратки, охрана на обществени мероприятия и персонална охрана.


БЮРО ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ-ИТ е сертифицирано от Държавната комисия по сигурността на информацията за достъп до класифицирана информация с ниво на достъп СЕКРЕТНО и е изградило регистратура, намираща се в централния офис на фирмата, на която е присвоен уникален идентификационен номер.


Регистрирано в базата данни на Министерството на икономиката и енергетиката като потенциален партньор на НАТО. Присвоено му е NCAGE - код на производител/доставчик от Кодификационната система на НАТО, което дава възможност за извършване на дейността в съответствие с изискванията на Алианса и страните - членки на Европейския съюз в областта на охранителните услуги.


Внедрена е система за управление на качеството UKAS съгласно Международния стандарт ISO 9001:2000, валидна за страните от целия свят.


БОС - ИТ притежава удостоверение за регистрация по обща лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба от Комисията по рагулиране на съобщенията.


Патрулиращите екипи са преминали психилогически и физически изпити, поддържат своята физическа издържливост и психическа устойчивост чрез постоянни обучения, бойни техники и симулативни тренинги.


През изминалите 13 години, БЮРО ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ-ИТ е натрупало богат опит в организиране и осъществяване на ефективна физическа и техническа охрана на обекти, с изграден и утвърден имидж на доверен и сигурен партньор.

 

Услуги

ОХРАНА СЪС СОД

 

БОС - ИТ ЕООД разполага с възможности за охрана с високоефективна, съвременна сигнално-охранителна и пожароизвестителна техника, като изпълнява следните видове дейности:

 

  • Проектиране, монтаж и експлоатация на сигнално-охранителни системи и системи за контрол на достъпа;

 

  • Проектиране, изграждане и експлоатация на системи за наблюдение и видеоконтрол;

 

  • Проектиране, изграждане и експлоатация на системи за периметрова охрана;

 

МОНИТОРИНГ ЦЕНТЪР

 

Работи за Вас 24/7/365 дни в годината
В центърът са съвместими и работят над 80 % от наличната на българският секюрити пазар системи, техника и протоколи.
В това число системите за пожароизвестяване и пожарогасене , видеонаблюдение.

 

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

 

Всички охранители на БОС - ИТ ЕООД са лицензирани съгласно Закона за частната охранителна дейност.
Охранителният състав се подбира конкретно за всеки обект, в зависимост от неговата специфика. Охранителите са снабдени с всички необходими технически средства и въоръжение за изпълнение на поставените задачи. Допълнителна гаранция за високо качество е това, че всички служители подлежат на различни форми на денонощен контрол по време на изпълняване на служебните задължения.

 


ОХРАНА НА МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ

 

БОС - ИТ ЕООД има издаден лиценз за осъществяване на дейността си на територията на цялата страна, като разполага с развита национална мрежа. По този начин реагира своевременно при необходимост от охрана във всяка точка на страната или при гарантиране сигурността на мероприятия, които изискват присъствие в различни градове.
Охраната на всяко събитие изисква специфичен подход, който да включва достатъчно ефективни мерки за сигурност, но същевременно да дават достатъчно свобода за провеждането на събитието.

 

Контакти

БЮРО ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ-ИТ ЕООД

София, бул. Ал. Стамболийски 227, ет. 1
028206237, 028206573
028206301