BGRegistar.com

Българско войнство 21

българско войнство 21, вестник българско войнство, вестник за военни, вестник за войската и народа, вестник с военна тематика, военно списание, едно от най българските издания, електронен вестник за войската и народа, електронен вестник с военна тематика, издание българско войнство, издател на вестник българско войнство, издател на списание воненен глас, национален вестник българско войнство, периодично издание с военна тематика, печатно военно издание с периодичен тираж, печатно издание българско войнство, печатно издание воненен глас, печатно издание с военна тематика, предпочитан вестник българско войнство, предпочитано издание българско войнство, предпочитано списание воненен глас, препоръчан вестник българско войнство, препоръчано списание воненен глас, сдружение българско войнство 21, сдружение българско войнство софия, специализирано издание за военнослужещи, списание воненен глас, списание с военна тематика

Информация

Българско войнство 21

 

Сдружение Българско Войнство 21 е издател на специализираните издания – вестник „Българско войнство“ - Национален вестник за офицерите и сержантите от запаса и резерва, ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите в България и списание „Военен глас“ - За миналото, настоящето и бъдещето на Българската Войска!


Главен редактор на в. „Българско войнство“ и с. „Военен глас“ е полк. Спиридон Спиридонов.

 

Отговорен секретар и председател на УС на Българско Войнство 21 е полк. Яни Янев.


„Българско войнство“ е национален вестник за офицерите и сержантитте от запаса и резерва, ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите.


Печатното издание се стреми да отговаря на интереса на читателите към всичко случващо се и предстоящо на Българската Войска.


Вестникът е продължител на в. „Единство“, чийто първи брой е издаден на 17.10.1990 година.


От 1993 година насам Сдружение Българско Войнство 21 издава в. „Българско войнство“ два пъти в месеца. На 17.10.2021 год. вестникът чества своя 31-ви рожден ден. Предстои да излезе от печат и неговият 756-ти брой, който не изменя на традицията да следва пулса на запасното войнство и най-новото от живота на армията.


Българско Войнство 21 списва и издава списание „Военен глас“, което е основно приложение към в. „Българско войнство“. Списанието се издава месечно от 1999 година, продължител е на в. „Военен глас“, чието първо издание е отпечатано през 1908 година.

 

Двете печатни издания са спациализирани в направление отбрана, публикуват се актуални и интересни статии, касаещи се до сигурността и военните промени в България и в чужбина.


На страниците на в. „Българско войство“ и с. „Военен глас“ се публикуват интервюта с отличени български военни и специалисти.


Абонамент за вестника и списанието можете да заявите в редакцията или чрез секретаря на Столичния съвет.

 

Българско Войнство 21 списва и електронния вестник за войската и народа „Отбрана.com”, където наред с военно-патриотичната тема се акцентира и върху проблемите на националната сигурност, отбраната и Въоръжените сили.

 

Сдружение Българско Войнство 21 е един от учредителите на ОСВО – Обществен съвет по въпросите на отбраната. Съветът е учреден на 22.06.2011 година.

 

Контакти

Българско Войнство 21

София, бул. Христо Ботев 48
029867906
029867906