BGRegistar.com

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ - Контакти

Контакти

 

Български Туристически Съюз

 

гр. София – 1000, пк. 427
бул. Васил Левски 75, ет. 5

 

Изпълнителен секретар
Зорница Радонова

Email: bts.sofia@gmail.com; eturist@abv.bg

 

Административен секретар
Тел.: 02/987-34-09; 9300-648
Факс: 02/ 986-22-55
GSM: 0882966304
Email: bts.sofia@gmail.com; bts.secretar@gmail.com

 

Направление Организация, координация и учебно-спортна дейност
Тел.: 02/93-00-677
GSM: 0882966377
Email: llazarov@abv.bg

 

Национални движения
Тел.: 02/9300-676
GSM: 0882966324
Email: stoobekta@gmail.com

 

Направление Хижи и хижна дейност

 

Хижна дейност, сайт и комуникации
Тел.: 02/9300-674
GSM: 0882566777
Email: hijibts@gmail.com; cvetkovabts@abv.bg;

 

Хижна дейност и маркировка
Тел.: 02/9300-674
GSM: 0882966410
Email: hijibts@gmail.com; karel_bts@abv.bg;

 

Редакция вестник Ехо
Тел.: 02/9300-680
GSM: 0882966134
Email: exobts@gmail.com; emateina@gmail.com

 

Информационен център
Тел.: 02/980-12-85
GSM: 0882966319; 0882966320
Email: infotourbts@gmail.com

 

Капитално строителство
Мобилен: 0882966321

 

Сграден фонд
GSM: 0882966322

 

Счетоводство
Тел.: 02/9300-675
Факс: 02/987-69-41
GSM: 0899881720
Email: schetovodstvobts@gmail.com

 

 

Контакти

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ

София, бул. В. Левски 75, ет. 5
029801285
0882966319, 0882966320