BGRegistar.com

Български Туристически Съюз - Контакти

асоциация за туризъм софия, асоциация с насоченст в туризма, асоциация с туристическа дейност, бтс, бтс софия, български туристически съюз, български туристически съюз софия, вестник ехо, информационен център на бтс софия, организиран туризъм софия, организирана туристическа дейност софия, организирано туристическо движение, организирано туристическо движение софия, планинарство и туризъм софия, препоръчан туристически партньор, препоръчано туристическо сдружение, сдружение за екологична дейност софия, сдружение за културна дейност софия, сдружение за природолюбива дейност софия, сдружение за родолюбива дейност софия, сдружение за социален отдих софия, сдружение за спортно туристическа дейност софия, сдужение с туристическа насоченост софия, съюз с туристическа насоченост, туризъм насочен към активен отдих, туристическа асоциация софия, туристическа дейнсот софия, туристическа информация софия, туристически дейности, туристически информационен център, туристически съюз софия, туристическо сдружение софия, юношески туристически съюз

Контакти

 

Български Туристически Съюз

 

02/4263984;02/987-34-09; 9300-648

Email: bts.sofia@gmail.com

 

гр. София – 1000, пк. 427
бул. Васил Левски 75, ет. 5

 

Изпълнителен секретар
Зорница Радонова

Email: eturist@abv.bg

 

Административен секретар
Тел.: 02/987-34-09; 9300-648
Факс: 02/ 986-22-55
GSM: 0882966304
Email: bts.sofia@gmail.com; bts.secretar@gmail.com

 

Направление Организация, координация и учебно-спортна дейност
Тел.: 02/93-00-677
GSM: 0882966377
Email: llazarovbts.sofia@gmail.com@abv.bg

 

Национални движения
Тел.: 02/9300-676, 02/4263984
GSM: 0882566777
Email: bts.sofia@gmail.com

 

Направление Хижи и хижна дейност

 

Сайт и комуникации
Тел.: 02/9300-674
Email: cvetkovabts@abv.bg

 

Хижна дейност и маркировка
Тел.: 02/9300-674,02/4263984
GSM: 0882966311
Email: hijibts@gmail.com

 

Редакция вестник Ехо
Тел.: 02/9300-680
Мобилен: 0882966134
Email: exobts@gmail.com; emateina@gmail.com

 

Информационен център
Тел.: 02/980-12-85
GSM: 0882966319; 0882966320
Email: infotourbts@gmail.com

 

Капитално строителство
Мобилен: 0882966321

 

Сграден фонд
GSM: 0882966322

 

Счетоводство
Тел.: 02/9300-675
Факс: 02/987-69-41
Email: schetovodstvobts@gmail.com

 

Контакти

Български Туристически Съюз

София, бул. В. Левски 75, ет. 5
029801285
0882966319, 0882966320