BGRegistar.com

Български Туристически Съюз

асоциация за туризъм софия, асоциация с насоченост в туризма, асоциация с туристическа дейност, бтс, бтс софия, български туристически съюз, български туристически съюз софия, вестник ехо, информационен център на бтс софия, организиран туризъм софия, организирана туристическа дейност софия, организирано туристическо движение, организирано туристическо движение софия, планинарство и туризъм софия, препоръчан туристически партньор, препоръчано туристическо сдружение, сдружение за екологична дейност софия, сдружение за културна дейност софия, сдружение за природолюбива дейност софия, сдружение за родолюбива дейност софия, сдружение за социален отдих софия, сдружение за спортно туристическа дейност софия, сдружение с туристическа насоченост софия, съюз с туристическа насоченост, туризъм насочен към активен отдих, туристическа асоциация софия, туристическа дейност софия, туристическа информация софия, туристически дейности, туристически информационен център, туристически съюз софия, туристическо сдружение софия, юношески туристически съюз

Информация

Български Туристически Съюз

Български Туристически Съюз

 

Български Туристически Съюз е доброволно, независимо, непартийно и неправителствено сдружение за социален отдих, за спортно - туристическа, културна, родолюбива, природолюбива и екологична дейност.

 

Идеята е чрез създаването на организирано туристическо движение да се изучава България, нейните прекрасни природни дадености и богато културно-историческо наследство, да се възпитават гражданите ѝ в най-ценни морални добродетели.

 

През 1899 година е създадено Първо българско туристическо дружество Алеко Константинов. Изготвен е устав, определени са целите, задачите, програмата. Започва се активна организаторска и културна дейност. В първите години на двадесети век туристическите клонове в страната се множат. Учредява се Юношески туристически съюз, към който се изграждат детски подготвителни чети.

 

За разрастването и развитието на организираното туристическо движение спомагат отношението и съдействието на държавни институции, Министерство на железниците, Министерство на народното просвещение, читалища, лесничейства, кметства, военни и други.

 

Въпреки пречките и трудностите свързани с политическите събития - Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни, туристическите клонове продължават да водят с прекъсвания организационен и културен живот. Смяната на един обществен строй с друг безусловно оказва влияние върху числеността, но не и върху идеалите и целите.

 

Възпитанието на туристите в етични и естетични ценности характеризират движението до днес.

 

Български Туристически Съюз

 

Основната цел на БТС е да подпомага развитието на гражданското общество и демокрацията в Република България в областта на социалния туризъм, като създава условия, предлага възможности и услуги за :

 

  • Упражняване на туризъм насочен към активен отдих
  • Развиване и насърчаване на различните видове и форми на туризъм, планинарство и други туристически дейности
  • Стимулиране на ориентирането, алпинизма, спелеологията и новостите в спортно-туристическата област.


Българският туристически съюз разполага общо с 410 обекта, като 219 от тях са хижи с 13 062 легла, заслони - 26 броя с 283 легла, домове - 33 броя с 2394 легла, 33 туристически спални с 1296 легла, къмпинги - 13 броя с 383 легла.

 

Български Туристически Съюз

 

Българският туристически съюз има своите дълбоки корени и традиции, изграждани в продължение на 124 години.

 

Естественият ход на глобалните световни събития, безусловно дава своя отпечатък върху цялостното му развитие, но в основата си организирания туризъм си остава високо благородно, хуманно, родолюбиво и природолюбиво движение.

 

БТС дава своя принос за реализиране националната политика за опазването на околната среда и на културно-историческото наследство.

 

Популяризира ги в цял свят, като използва различни нови форми, съвременни средства, способи и технологии, привличайки все повече млади хора.

 

Контакти

Български Туристически Съюз

София, бул. Васил Левски 75, ет. 5
029801285, 029873409
0882966300, 0882966304