BGRegistar.com

БЪЛГАРСКИ РЕГИСТРИ ООД - ОП COVID-19

ОП COVID-19

ОП COVID-19

 

На 14.09.2020г., БЪЛГАРСКИ РЕГИСТРИ ООД подписа договор BG16RFOP002-2.073-16500-C01, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Обща цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Контакти

Български Регистри ООД

София, бул. Княгиня Мария Луиза 9-11, ет. 3, офис 1
0988866218