BGRegistar.com

Български Регистри ООД

Информация

Ако желаете тази реклама да бъде Ваша позвънете на тел.: 0988/86-62-18

 

...................... е фирма, специализирана в калибрирането на средства за измерване. Седалището на компанията е в град София.

 

Акредитирана лаборатория за калибриране на средства за имерване, която извършва следните услуги за своите клиенти на територията на страната:

 

- Калибриране на манометри


- Калибриране на вакуумметри с еластичен чувствителен елемент


- Калибриране на микрометри с плоски работни повърхнини


- Калибриране на твърдомери по метода на Росквел по скали A,B и C – стационарни и преносими


- Калибриране на ролетки – измерителни стоманени


- Калибриране на измерителни метални линии


- Калибриране на измерителни инструменти с линеен нониус - шублери едностранни и двустранни


- Калибриране на машини (съоръжения, устройства и апарати) за изпитване на материали и продукти на опън/натиск


- Калибриране на силомери (динамометри) с общо предназначение


- Калибриране на машини за изпитване на материалите на огъване с удар (чук на Шарпи)


- Калибриране на динамометрични ключове (торсионни с показващо устройство за въртящия момент, с настройване на фиксирани стойности на момента)


- Калибриране на сравнителни блокове за твърдост по метода на Роквел, скали А, В и С второ ниво.

 

 

Контакти

КАЛАБСИ ООД