BGRegistar.com

БЪЛГАРСКИ РЕГИСТРИ ООД

Информация

За нас

Български Регистри ООД е търговско дружество, специализирано в областта на IT технологиите и по-конкретно в уеб сферата. Фирмата разработва софтуерни системи и тематично-отраслови регистри за представяне и популяризация на фирми, организации, институции и други.

 

Ние разполагаме с екип от млади, амбициозни и добре обучени специалисти, в областта. С цел подобряване качеството на услугите и обслужването, както и следване на новостите и тенденциите в уеб пространстово Български Регистри ООД организира за своите служители ежемесечни тематични семинари и обучения.

Нашата мисия

Ние от Български Регистри ООД се стремим към максимална коректност и лоялност към своите клиенти и потребители. Ценностите ни са нашия залог за доверие и дългосрочно развитие. Компанията ни работи в посока за все по-отворен и по-прозрачен пазар на рекламни услуги в полза на клиентите и потребителите.Екипът на Български Регистри ООД подкрепя налагането на професионални стандарти в рекламата, които да отговарят на високи критерии за качество на услугата.

 

Основните цели, към които се стремим са следните:

 

  • Да подпомагаме развитието на Българските компании и организации;
  • Да предлагаме на вниманието на потребителите полезни и лесно достъпни продукти и услуги;
  • Да споделяме успеха си с хора в неравностойно положение;
  • Да подпомогнем развитието на Българската икономика;
  • Да предадем своите етични и морални ценности и на други компании.

 


Екипът на Български Регистри ООД поднася своите най-искрени благодарности към всички свои лоялни клиенти и партньори!!!

ОП COVID-19

Контакти

Български Регистри ООД

София, бул. Княгиня Мария Луиза 9-11, ет. 3, офис 1
0988866218