BGRegistar.com

Български газов център ЕАД - Мисия

асоциация български газов център, асоциация газов център, атестиране на персонала от газовите компании, българска асоциация газов център, български газов център, български газов център софия, веи, водеща браншова организация в газовия сектор, газ, газов център софия, газова техника, газови инсталации, ежегодно обучение на курсисти от газовите компании, квалификация, квалификация на персонала в газовия сектор, квалификация на персонала от газовите компании, курсове, обучение, обучение в газовия сектор, обучение и квалификация в газовия сектор, обучение на инженерно технически персонал, обучение на персонала в газовия сектор, обучение на персонала от газовите компании, преквалификация на персонал в газовия сектор, природен газ, професионално обучение в газовия сектор, разширяване знанията на газовите специалисти, сертификация на инженерно технически персонал, сертификация на кадрите от газовите компании, сертифициране, фотоволтаични системи, център за газови технологии, център за газови технологии софия, център за обучение в газовия сектор, център за преквалификация в газовия сектор

Мисия

Български газов център е утвърдил се център за газови технологии. Работи за налагане на съвременни технологии в енергийния сектор чрез квалификация и сертификация на инженерно-технически кадри по газоснабдяване.

 

Професионалното обучение и квалификация на персонала в газовия сектор е съставна част от фирмено обучение и култура на служителите и един от дългосрочните приоритети на кадровата политика на всички газови фирми. Повишаването на квалификацията на работещите има непрекъснат характер и се провежда през цялата трудова дейност със следните цели:

 

 • Обучение и сертификация на инженерно-техническия персонал;

 

 • Годишна атестация на персонала на газовите компании;

 

 • Последователно разширяване и задълбочаване на знанията и уменията на газовите специалисти;

 

 • Поддържане на постоянно високо ниво на квалификация в съответствие с целите и задачите и отговорностите при проектиране и изграждане на газопроводи, газови мрежи, съоръжения и инсталации;

 

 • Усвояване на нови технологии.

 

Учебна база

За осигуряване на професионалното обучение Български газов център се предвижда учебно-производствена мрежа с необходимата материална база, научно-методично и кадрово обезпечаване. За нуждите на предвижданите обучения са предвидени:

 

 • Базов център с учебни лекционни зали (мултимедия, екран, флипчарт, схеми, макети).

 

 • Зали, оборудвана с автоматизирани обучаващи системи и тренажори, подпомагащи обучението;

 

 • Учебни лаборатории за практическо обучение по: монтаж и настройка на газови уреди и съоръжения;

 

 • Компютърна зала;

 

 • Зали за теоретична подготовка в партьорски центрове в страната;

 

 • Учебен полигон в София за практически обучения по изграждане на газоразпределителни мрежи, отклонения, както и монтаж на ГРИТ. На полигона ще се провежда и част от развойната дейност на Центъра, като изследвания за определяне на коефициент на газодинамично триене при движение на природен газ в тръби от ПЕ.

 

 • Дейността на Български газов център предполага ежегодно обучение на курсисти от газовите компании в страната.

 

Контакти

Български газов център ЕАД

София, ул. Филип Кутев 5
024283253, 024283256
0878690069, 0889899639, 0889896669