BGRegistar.com

Български газов център ЕАД - Мисия

Мисия

Български газов център е утвърдил се център за газови технологии. Работи за налагане на съвременни технологии в енергийния сектор чрез квалификация и сертификация на инженерно-технически кадри по газоснабдяване.

 

Професионалното обучение и квалификация на персонала в газовия сектор е съставна част от фирмено обучение и култура на служителите и един от дългосрочните приоритети на кадровата политика на всички газови фирми. Повишаването на квалификацията на работещите има непрекъснат характер и се провежда през цялата трудова дейност със следните цели:

 

 • Обучение и сертификация на инженерно-техническия персонал;

 

 • Годишна атестация на персонала на газовите компании;

 

 • Последователно разширяване и задълбочаване на знанията и уменията на газовите специалисти;

 

 • Поддържане на постоянно високо ниво на квалификация в съответствие с целите и задачите и отговорностите при проектиране и изграждане на газопроводи, газови мрежи, съоръжения и инсталации;

 

 • Усвояване на нови технологии.

 

Учебна база

За осигуряване на професионалното обучение Български газов център се предвижда учебно-производствена мрежа с необходимата материална база, научно-методично и кадрово обезпечаване. За нуждите на предвижданите обучения са предвидени:

 

 • Базов център с учебни лекционни зали (мултимедия, екран, флипчарт, схеми, макети).

 

 • Зали, оборудвана с автоматизирани обучаващи системи и тренажори, подпомагащи обучението;

 

 • Учебни лаборатории за практическо обучение по: монтаж и настройка на газови уреди и съоръжения;

 

 • Компютърна зала;

 

 • Зали за теоретична подготовка в партьорски центрове в страната;

 

 • Учебен полигон в София за практически обучения по изграждане на газоразпределителни мрежи, отклонения, както и монтаж на ГРИТ. На полигона ще се провежда и част от развойната дейност на Центъра, като изследвания за определяне на коефициент на газодинамично триене при движение на природен газ в тръби от ПЕ.

 

 • Дейността на Български газов център предполага ежегодно обучение на курсисти от газовите компании в страната.

 

Контакти

Български газов център ЕАД

София, ул. Филип Кутев 5
024283253, 024283256
0878690069