BGRegistar.com

Български газов център ЕАД - Курсове

Курсове

Български газов център извършва специализирано обучение и квалификация в областта на проектирането, изграждането и експлоатацията на системи за газоснабдяване, съоръжения и инсталации, записване на тел.: 0878690069.

 

Центърът притежава безсрочна лицензия за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по следните професии и специалности:

 

Професионално направление Електротехника и енергетика - код 522

 

Професия Техник на енергийни съоръжения и инсталации - код 522030
Специалност Газова техника - код 5220306, степен на професионална квалификация- трета
Специалност Възобновяеми енергийни източници - код 5220308, степен на професионална квалификация- трета
Специалност Топлотехника - код 5220309, степен на професионална квалификация- трета

 

Професия Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации - код 522040

Специалност Газова техника - код 5220406, степен на професионална квалификация- втора
Специалност Топлотехника - код 5220409, степен на професионална квалификация - втора
Специалност Възобновяеми енергийни източници - код 5220408, степен на професионална квалификация - втора

 

Професия Огняр - код 522060
Специалност Огнярство - код 5220601, степен на професионална квалификация- първа


Професионално направление Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми - код 544

 

Професия Сондажен техник - код 544030
Специалност Сондажни технологии - код 5440301, степен на професионална квалификация - трета
Специалност Сондажна техника - код 5440302, степен на професионална квалификация - трета

 

Професия Сондьор - код 544040
Специалност Проучвателно сондиране - код 5440401

 

Професионално направление Счетоводство и данъчно облагане - код 344

 

Професия Оперативен счетоводител - код 344030
Специалност Оперативно счетоводство - код 3440301, степен на професионална квалификация - трета

 

Професионално направление Администрация и управление - код 345

 

Професия Икономист - код 345120
Специалност Икономика и мениджмънт - код 3451204, степен на професионална квалификация - трета

 

Модерната база предоставя на обучаващите се възможност да получат, изпробват и усъвършенстват своите знания и умения в тази сфера. Обучението е организирано на модулен принцип, комбинира теоретични и практически занятия и се провежда от опитни преподаватели. На успешно завършилите се издава сертификат.

 

Галерия

Контакти

Български газов център ЕАД

София, ул. Филип Кутев 5
024283253, 024283256
0878690069