BGRegistar.com

Български газов център ЕАД - Курсове

асоциация български газов център, асоциация газов център, атестиране на персонала от газовите компании, българска асоциация газов център, български газов център, български газов център софия, веи, водеща браншова организация в газовия сектор, газ, газов център софия, газова техника, газови инсталации, ежегодно обучение на курсисти от газовите компании, квалификация, квалификация на персонала в газовия сектор, квалификация на персонала от газовите компании, курсове, обучение, обучение в газовия сектор, обучение и квалификация в газовия сектор, обучение на инженерно технически персонал, обучение на персонала в газовия сектор, обучение на персонала от газовите компании, преквалификация на персонал в газовия сектор, природен газ, професионално обучение в газовия сектор, разширяване знанията на газовите специалисти, сертификация на инженерно технически персонал, сертификация на кадрите от газовите компании, сертифициране, фотоволтаични системи, център за газови технологии, център за газови технологии софия, център за обучение в газовия сектор, център за преквалификация в газовия сектор

Курсове

Български газов център извършва специализирано обучение и квалификация в областта на проектирането, изграждането и експлоатацията на системи за газоснабдяване, съоръжения и инсталации, записване на тел.: 0878690069.

 

Центърът притежава безсрочна лицензия за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по следните професии и специалности:

 

Професионално направление Електротехника и енергетика - код 522

 

Професия Техник на енергийни съоръжения и инсталации - код 522030
Специалност Газова техника - код 5220306, степен на професионална квалификация- трета
Специалност Възобновяеми енергийни източници - код 5220308, степен на професионална квалификация- трета
Специалност Топлотехника - код 5220309, степен на професионална квалификация- трета

 

Професия Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации - код 522040

Специалност Газова техника - код 5220406, степен на професионална квалификация- втора
Специалност Топлотехника - код 5220409, степен на професионална квалификация - втора
Специалност Възобновяеми енергийни източници - код 5220408, степен на професионална квалификация - втора

 

Професия Огняр - код 522060
Специалност Огнярство - код 5220601, степен на професионална квалификация- първа


Професионално направление Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми - код 544

 

Професия Сондажен техник - код 544030
Специалност Сондажни технологии - код 5440301, степен на професионална квалификация - трета
Специалност Сондажна техника - код 5440302, степен на професионална квалификация - трета

 

Професия Сондьор - код 544040
Специалност Проучвателно сондиране - код 5440401

 

Професионално направление Счетоводство и данъчно облагане - код 344

 

Професия Оперативен счетоводител - код 344030
Специалност Оперативно счетоводство - код 3440301, степен на професионална квалификация - трета

 

Професионално направление Администрация и управление - код 345

 

Професия Икономист - код 345120
Специалност Икономика и мениджмънт - код 3451204, степен на професионална квалификация - трета

 

Модерната база предоставя на обучаващите се възможност да получат, изпробват и усъвършенстват своите знания и умения в тази сфера. Обучението е организирано на модулен принцип, комбинира теоретични и практически занятия и се провежда от опитни преподаватели. На успешно завършилите се издава сертификат.

 

Галерия

Български газов център ЕАДБългарски газов център ЕАДБългарски газов център ЕАДБългарски газов център ЕАДБългарски газов център ЕАДБългарски газов център ЕАДБългарски газов център ЕАДБългарски газов център ЕАДБългарски газов център ЕАДБългарски газов център ЕАДБългарски газов център ЕАДБългарски газов център ЕАД

Контакти

Български газов център ЕАД

София, ул. Филип Кутев 5
024283253, 024283256
0878690069, 0889899639, 0889896669