BGRegistar.com

Български газов център ЕАД

Информация

Информация

Български газов център ЕАД е учреден през 2009 г. със седалище град София.

 

Основан от браншовата организация на газовите компании в България, за налагане на съвременни технологии в енергийния сектор и обучение и сертификация на инженерно-технически кадри по газоснабдяване.

 

През изминалите години успя да са наложи и утвърди като водеща браншова организация със силни позиции на национално и на международно ниво.

 

В национален мащаб Български газов център е сред най-активните инициатори за промени в нормативната уредба, отнасяща се до природния газ. Постигнато посредством постоянни контакти с органите на държавната администрация и пряко участие на експерти на асоциацията в процесите на подготовка, изменение и допълнение на нормативни документи и стратегии.

 

В международен план асоциацията участва редовно с доклади и презентации в ежегодните Семинари по екология, в енергийни форуми, Газова инфраструктура, Сектор Форум газ и други събития, засягащи използването на синьото гориво.

 

Последните десет години бяха белязани с усилия за налагане на правила и етични норми в бранша на газификаторите. Достойството на професията се защитава и от Газовия център, сертифициращ кадрите и поддържащ атестирането на персонала на газовите компании.

 

Дейността на асоциацията е фокусирана върху следните направления:

 

  • атестиране, обучение, квалификация и преквалификация на персонала от газовите компании;

 

  • подготовка и разпространение на специализирани образователни програми, специализирани издания и учебни пособия в областта на природния газ;

 

  • провеждане на публични образователни програми за предимствата на природния газ и безопасното му използване;

 

  • предоставяне на продукти или услуги, свързани с нови, развити или водещи технологии, ноу-хау, и други обекти на интелектуална и индустриална собственост в областта на газовите технологии;

 

  • развойно-изследователска и иновационна дейност в областта на съвременните газови технологии;

 

  • консултантски услуги, маркетинг, проучвания и анализи на газови пазари;

 

  • организиране на научни и приложни семинари и конференции по проблемите на добива, преноса, разпределението, търговията и използването на природния газ;

 

  • извършване на информационни услуги в областта на природния газ;

 

  • създаване и развиване на търговски отношения, съвместна дейност и сътрудничество с други центрове в чужбина с подобен предмет на дейност.

 

Контакти

Български газов център ЕАД

София, ул. Филип Кутев 5
024283253, 024283256
0878690069