BGRegistar.com

Български газов център ЕАД

асоциация български газов център, асоциация газов център, атестиране на персонала от газовите компании, българска асоциация газов център, български газов център, български газов център софия, веи, водеща браншова организация в газовия сектор, газ, газов център софия, газова техника, газови инсталации, ежегодно обучение на курсисти от газовите компании, квалификация, квалификация на персонала в газовия сектор, квалификация на персонала от газовите компании, курсове, обучение, обучение в газовия сектор, обучение и квалификация в газовия сектор, обучение на инженерно технически персонал, обучение на персонала в газовия сектор, обучение на персонала от газовите компании, преквалификация на персонал в газовия сектор, природен газ, професионално обучение в газовия сектор, разширяване знанията на газовите специалисти, сертификация на инженерно технически персонал, сертификация на кадрите от газовите компании, сертифициране, фотоволтаични системи, център за газови технологии, център за газови технологии софия, център за обучение в газовия сектор, център за преквалификация в газовия сектор

Информация

Информация

Български газов център ЕАД е учреден през 2009 г. със седалище град София.

 

Основан от браншовата организация на газовите компании в България, за налагане на съвременни технологии в енергийния сектор и обучение и сертификация на инженерно-технически кадри по газоснабдяване.

 

През изминалите години успя да са наложи и утвърди като водеща браншова организация със силни позиции на национално и на международно ниво.

 

В национален мащаб Български газов център е сред най-активните инициатори за промени в нормативната уредба, отнасяща се до природния газ. Постигнато посредством постоянни контакти с органите на държавната администрация и пряко участие на експерти на асоциацията в процесите на подготовка, изменение и допълнение на нормативни документи и стратегии.

 

В международен план асоциацията участва редовно с доклади и презентации в ежегодните Семинари по екология, в енергийни форуми, Газова инфраструктура, Сектор Форум газ и други събития, засягащи използването на синьото гориво.

 

Последните десет години бяха белязани с усилия за налагане на правила и етични норми в бранша на газификаторите. Достойството на професията се защитава и от Газовия център, сертифициращ кадрите и поддържащ атестирането на персонала на газовите компании.

 

Дейността на асоциацията е фокусирана върху следните направления:

 

  • атестиране, обучение, квалификация и преквалификация на персонала от газовите компании;

 

  • подготовка и разпространение на специализирани образователни програми, специализирани издания и учебни пособия в областта на природния газ;

 

  • провеждане на публични образователни програми за предимствата на природния газ и безопасното му използване;

 

  • предоставяне на продукти или услуги, свързани с нови, развити или водещи технологии, ноу-хау, и други обекти на интелектуална и индустриална собственост в областта на газовите технологии;

 

  • развойно-изследователска и иновационна дейност в областта на съвременните газови технологии;

 

  • консултантски услуги, маркетинг, проучвания и анализи на газови пазари;

 

  • организиране на научни и приложни семинари и конференции по проблемите на добива, преноса, разпределението, търговията и използването на природния газ;

 

  • извършване на информационни услуги в областта на природния газ;

 

  • създаване и развиване на търговски отношения, съвместна дейност и сътрудничество с други центрове в чужбина с подобен предмет на дейност.

 

Контакти

 

БЪЛГАРСКИ ГАЗОВ ЦЕНТЪР ЕАД

 

гр. София - 1407
ул. Филип Кутев №1


гр. София - 1100
ул. проф. Боян Каменов №1


гр. Севлиево - 5400
ул. Бор №4


тел.: (02) 42 83 253, 02) 42 83 256
моб.: 0878 690 069; 0889 899 639; 0889 896 669


e-mail: office@bgc.bg, naidenov@bgc.bg

 

Контакти

Български газов център ЕАД

София, ул. Филип Кутев 5
024283253, 024283256
0878690069, 0889899639, 0889896669