BGRegistar.com

БЪЛГАРСКА СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ

Информация

БЪЛГАРСКА СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ

Българска спортна федерация за деца лишени от родителска грижа работи активно за организиране на спортния живот на възпитаниците на домовете за деца лишени от родителска грижа.

 

Тя е сдружение с нестопанска цел, създадено за осъществяване на дейност в обществена полза и е единствената по рода си спортна организация, получила Лиценз от Държавната агенция за закрила на детето за извършване на социална услуга за деца.


Федерацията се стреми да развитие, подпомагане, популяризиране и създаване на условия за спорт и физическа активност на децата и младежите, лишени от родителска грижа.

 

Защото спортът дава възможност за обединяване на деца с различен произход, както и им дава шанс да се докажат на едно поприще, където е важен всеки индивид. По този начин се развиват много полезни качества и децата се интегрират реално в живота извън дома, така някои от тях получават още един шанс - да станат професионални спортисти.


Цялостната дейност на Българската федерация за деца лишени от родителска грижа е подчинена на целта да се подпомогне реализацията на личностните качества и социалната интеграция на физически дееспособните деца и младежи в неравностойно положение.

 

Посредством социалния феномен СПОРТ да даде своя принос за тяхното по - добро бъдеще!


Председател на Управителния съвет на федерацията е г-н Анатоли Илиев, дългогодишен деятел на физкултурата и спорта.

 

ЦЕЛИ

Българска спортна федерация за деца лишени от родителска грижа работи с цел :

 

  • Развитие, подпомагане, популяризиране и създаване на условия за спорт и физическа активност на децата и младежите, лишени от родителска грижа, чрез провеждане инициативи и дейности за интеграцията им в обществото.
  • Създаване на траен интерес към спорта и физическата активност във всички възрасти на децата и младежите лишени от родителска грижа.
  • Създаване на условия за учебно тренировъчна и спортно състезателна дейност.
  • Създаване на условия за активен отдих през почивните и ваканционните дни чрез организиране на учебно тренировъчни и възстановителни лагери.
  • Разработване на стратегически програми за развитието на детско юношеския спорт в домовете за деца, лишени от родителска грижа, за повишаване на физическата им дееспособност.
  • Съдействие за създаване на информираност в обществото по проблемите свързани със социалната интеграция на децата, лишени от родителска грижа.


За осъществяване целите на Федерацията в страната на териториален принцип са създадени спортни клубове Широко сърце за работа с домовете за децата, лишени от родителска грижа.

 

С тяхно съдействие от 2002 година насам се провеждат Коледни турнири по пет вида спорт - футбол, баскетбол, тенис на маса, бягане и бадминтон, а от 2005 година - и Великденски турнири.

 

До момента клубове Широко сърце има в градовете София, Пловдив, Габрово, Русе, Шумен, Бургас, Плевен, Сливен,Варна и Стара Загора. В процес на регистрация са и клубовете в градовете Благоевград и Несебър.

 

Контакти

БЪЛГАРСКА СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ

София, ул. Цар Иван Асен Втори 71
029431730