BGRegistar.com

БЪЛГАРИЯ ЛИЗИНГ ЕАД

Информация

БЪЛГАРИЯ ЛИЗИНГ ЕАД

 

България Лизинг ЕАД е със седалище град София.

 

Развива своята дейност в областта на услугите.

 

Дружеството предлагаща гъвкави условия и качествени услуги в областта на финансовия лизинг.

 

Бизнес стратегията на България Лизинг ЕАД е насочена основно към корпоративни клиенти, малки и средни предприятия в страната, включваща схеми както за частичното финансиране, така и по - мащабно лизинговане на активи, включващо сгради, машини, съоръжения и оборудване, МПС, хотелско и медицинско оборудване.

 

Дружеството осигурява улеснено финансиране на физически лица във връзка с реализацията на семейни проекти при закупуването на автомобили и недвижими имоти.

 

За стимулиране конкурентноспособността и подобряване на пазарните позиции, на своите коректни и добри клиенти България Лизинг ЕАД предлага финансиране за оборотни средства под формата на обратен лизинг на техни активи.

 

Дружеството осигурява финансиране за :

 

     -   Лизинг на недвижими имоти.

 

     -  Лизинг на МПС.

 

     -  Лизинг на оборудване за хотели.

 

     -  Лизинг на медицинска техника. 

 

      -  Лизинг на машини, съоръжения и оборудване.

Контакти

ОМЕГАСТРОЙ 08 ЕООД

София, бул. България № 83 А
028189741, 024013641, 028189742