BGRegistar.com

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

Информация

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

 
 
Бургаският свободен университет е интелектуалната емблема на Бургас.
Бургаският свободен университет е създаден на 18.09.1991 г. с решение на Великото народно събрание. Той е ново, уникално и подчертано позитивно явление в академичната история на България. Сега е съвременно и модерно учебно заведение, достойна алтернатива на традиционното масово висше образование.
Мисията на Бургаския свободен университет e да бъде гъвкава, предприемчива и социално отговорна институция, която подготвя специалисти с висше образование със способности за бърза професионална реализация и кариера в динамично развиваща се и глобализираща се среда. БСУ предлага образование, подчинено на националния просперитет и ориентирано към европейските ценности.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кандидатстудентски прием в БСУ:
 

Бакалавърски програми:

 

Център по юридически науки: Право , Публична администрация


Център по икономически и управленски науки: Финанси, Счетоводство и контрол, Маркетинг, Бизнес администрация, Международни икономически отношения, Икономика и маркетинг на туризма

 

Център по информатика и технически науки: Информатика и компютърни науки, Софтуерно инженерство, Приложна информатика и мултимедия, Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници, Компютърни системи и технологии, Системно инженерство в индустрията и туризма, Електроснабдяване и електрообзавеждане

 

Център по хуманитарни науки: Психология, Обществени комуникации и социална психология, Журналистика, Връзки с обществеността, Социални дейности и консултиране


Магистърски програми:

 

Център по юридически науки: Публична администрация, Данъчна администрация, Митническо разузнаване и разследване, Администрация и управление на системата на национална сигурност


Център по икономически и управленски науки: Финанси, Счетоводство и контрол, Маркетинг, Маркетинг и управление на туристическия бизнес, Бизнес администрация (Стопанско управление), Банков мениджмънт, Международни икономически отношения (дистанционно обучение), Бизнес администрация (международен бизнес) - на английски език, Mаркетинг и дигитални комуникации - на английски език


Център по информатика и технически науки : Софтуерно инженерство, Информационна сигурност, Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници, Компютърни системи и технологии, Съдебни инженерно-технически експертизи, Съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, Техническа безопасност и електротехническа експертиза, Инженеринг и експлоатация на енергийни системи, Бизнес информационни технологии  (дистанционно обучение)


Център по хуманитарни науки: Стратегически комуникации и медия мениджмънт, Детска и юношеска психология, Социално консултиране и психология, Публични комуникации и социална психология (дистанционно обучение)

 

Докторски програми

 

Център по информатика и технически науки: Информатика


Център по хуманитарни науки: Организация и управление на социалните дейности

 
 
Основните цели, към които са насочени дейностите в БСУ, са:
 
Да подготви висококвалифицирани специалисти, мотивирани и с възможности да работят за развитието и усъвършенстването на обществото, в което живеят, и за собствения си просперитет.
 
Да подготви социализирани, комуникативни специалисти, готови непрестанно да се квалифицират и усъвършенстват.
 
Да вдъхновява и стимулира студентите за високи постижения, социално реализиране и развитие през целия живот.
 
Да осигурява научна и професионална среда, която подпомага изявата, предприемчивостта и лидерството.
 
Да приобщава, закриля и обезпечава съвременната академична общност, нейните научни и приложни изследвания и изследователските екипи.
 
Да създава обществено значими научни резултати, да насърчава и прокарва приложението им в обучението и практиката.
 
 
Да съдейства за интелектуалното и духовното израстване на личността и обществото, да съхранява и обогатява националните и общочовешките ценности.
 
 

Контакти

Бургаския свободен университет

Бургас, ул. Сан Стефано 62
056900400, 056900418