BGRegistar.com

БУЛ-ЕР-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД

Информация

Бул-Ер-Интрнешънъл ЕООД е фирма, основана през 1998 година. Компанията е специализирана в търговията с оръжие, боеприпаси и специално оборудване, машини и проспособления, химически продукти, метали и други.


Бул-Ер-Интернешънъл ЕООД притежава пълна лицензия за право на външнотърговска дейност с оръжие.


Продуктите, които изнася Бул-Ер-Интернешънъл ЕООД, са основно български, а също и стоки, произведени в страните от бившия Съветски съюз и други източноевропейски страни.


Фирмата поддръжа установени партньорски отношения с български и чуждестранни производители. Това осигурява благоприятни възможности за комплексни доставки.


Фирмата следва политиката си, насочена към разкриване на нови пазари. Компанията предлага и изработва широка номенклатура изделия и услуги. Изделията и услугите на фирмата са винаги изпълнени с високо качество. Те удовлетворяват максимално потребителските изисквания, цените са приемливи, с добра опаковка, осигурен е монтаж и следпродажбен сервиз.


Компанията разполага с офиси в градовете София, Сопот, Москва – Русия.


В представителните офиси на фирмата са заети специалисти, притежаващи необходимата квалификация и опит в сферата на производството и търговията с оръжие.


Бул-Ер-Интернешънъл ЕООД притежава собствено производство на 82 mm осколочни мини и 40 mm осколочна граната ктм РПГ-7.


Офисът на Бул-Ер-Интернешънъл ЕООД в град Сопот е изграден като конструкторско-технологичен център за собствени разработки и трансфер на технологии. Компанията е разработила свои интелектуални продукти – патент, промишлен дизайн и други.

 


„Съвършенството е безгранично!“

Контакти

БУЛ-ЕР-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД

София, ул. Голо Бърдо 6А
028624072, 029621430, 029621728
029621420