BGRegistar.com

БУЛТРЕЙД ЕВРО КОНСУЛТ ЕООД

Информация

Бултрейд Евро Консулт ЕООД е специализирана фирма, развиваща дейността си в сферата на консултантските услуги и изготвянето на проекти, субсидирани от ЕС.

 


Компанията работи по различни програми на ЕС - „Програма за развитие на селските райони, „Програма за морско дело и рибарство“, ОП „Иновации и конкурентноспособност“ и ОП „Околна среда“.

 


Бултрейд Евро Консулт ЕООД е участвала в изготвянето на проекти по програмите: ФАР, ИСПА, САПАРД, Първи програмен предиод 2007-2014 година, както и в двустранни програми – холандската PSO.

 


Бултрейд Евро Коснулт ЕООД притежава дългогодишен опит в сферата си на дейност, стартирала през 1990 година.

 


Специалистите, заети във фирмата са гаранцията за коректността и успеха на проектите, по които се работи. Изготвянето на проектите се извършва по собствена методика, разработена от фирмата.

Контакти

БУЛТРЕЙД ЕВРО КОНСУЛТ ЕООД

Пловдив, ул. Капитан Райчо 86, ет. 1, ателие 1
032620592, 032633772