BGRegistar.com

БУЛСИМ КОНСУЛТ ЕООД

Информация

 булсим консулт 

 

 

Булсим Консулт ЕООД е специализирана счетоводна кантора, предлагаща висококачествени счетоводни консултации и счетоводни услуги в град Пловдив.

 

Счетоводната кантора предлага на своите клиенти счетоводни услуги и данъчна защита при взаимно изгодни условия.

 

Компанията извършва цялостно счетоводно обслужване на търговски дружества – ООД, ЕООД, ЕТ и други.

 

В процеса на работа на СК Булсим Консулт се използва професионален счетоводен, складов и ТРЗ софтуер.

 

Булсим Консулт ЕООД извършва професионални еднократни и абонаментни счетоводни, трудово-правни и осигурителни услуги на територията на град Пловдив и региона.

 

Екипът, зает в Кантората се характеризира с висок професионализъм и опит, натрупани през годините практика. Тези качества и способности гарантират на клиентите адекватни и навременни решения.

 

Компанията отговаря за цялостната система за управление на качеството, прилагането на данъчното, трудово-правното и осигурителното законодателство.

 

Булсим Консулт гарантира Вашата сигурност, поема ангажимент да Ви информира своевременно за настъпили промени в данъчното, осигурителното и трудовото законодателство.

 

Водещите принципи в работата на Счетоводна кантора Булсим Консулт са предоставянето на качествени, бързи и ценово обосновани счетоводни услуги. В дейността си Кантората използва най-добрите счетоводни практики с цел постигане на първокласни резултати. Подходът към всеки клиент е индивидуален.

 

 

Всички, предлагани услуги се извършват с високо ниво на коректност и дискреност към клиента.

Контакти

БУЛСИМ КОНСУЛТ ЕООД

Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, Дом Васил Левски, ет. 3, офис 6
0879281710