BGRegistar.com

БТ-Инженеринг ЕООД - Услуги

бт инженеринг, бт инженеринг еоод, инженерни услуги в сферата на околната среда, компетентни консултантски и правни услуги софия, компетентни проектантски и правни услуги софия, консултантски услуги в сферата на минното дело, консултантски услуги в сферата на околната среда, консултантски услуги за минната индустрия софия, консултантски услуги за опазване на околната среда, консултантски услуги за управление на отпадъци, препоръчан консултант по проекти софия, препоръчана компания за авторски надзор софия, препоръчана фирма за авторски надзор софия, проектантски услуги в сферата на минното дело, проектантски услуги в сферата на околната среда, проектантски услуги за опазване на околната среда, услуги в областта информационното осигуряване, услуги в областта на гис софия, фирма за консултантски и правни услуги софия, фирма за проектантски и правни услуги софия

Услуги

БТ-Инженеринг широко е стъпила на пазара, изградила сериозен имидж на база солидния си опит. В състояние е да предложи подходящи решения, отговарящи на индивидуалните изисквания, независимо от обема и сложността на работа. Предлага:

 

 • Консултантски услуги и управление на проекти в областта на опазване и възстановяване на околната среда, включващи управление на: води, почви, биоразнообразие, въздух, климат, отпадъци, шум.

 

 • Изпълнение и провеждане на екологични процедури, одити и оценки;

 

 • Морфологичен анализ на отпадъци;

 

 • Предварителни и предпроектни проучвания;

 

 • Проектиране и авторски надзор;

 

 • Инженеринг и последващо опериране;

 

 • Оценка на съответствието на инвестиционни проекти, технически контрол и строителен надзор управление на отпадъци и води;

 

 • Търсене, проучване, добив и преработка на подземни богатства;

 

 • Техническа ликвидация на индустриални обекти;

 

 • Саниране и рекултивация на техногенно нарушени площи и обекти;

 

 • Мониторинг на околната среда;

 

 • Създаване и управление на Географски Информационни Системи и бази данни;

 

 • Предоставяне на машини и съоръжения;

 

 • Събиране и транспортиране на отпадъци;

 

 • Почистване и поддържане на места за обществено ползване и зелени площи.

 

Политиката на компанията е ориентирана към достигането на висока конкурентноспособност при реализирането на възложените проекти както в страната, така и в чужбина.

 

БТ-Инженеринг се стреми да работи в съответствие с изискванията и високите критерии за качество в различните области на дейност, задоволявайки нуждите на своите клиенти, максимално бързо, с индивидуално внимание и коректно отношение.

 

Контакти

БТ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

София, ул. Леа Иванова 2, вх. В2
029454729, 024897023, 024897024, 024897025, 029713668
029454728