BGRegistar.com

БТ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Информация

 

 

БТ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е фирма, създадена през 2002 година. Дружеството е правоприемник на ЕТ БТ-Инженеринг, основана през 1991 година.


Компанията стартира своята дейност като консултант по проекти, свързани с уранодобив по програма ФАР, в началото на 90-те години.


БТ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД предлага широк спектър от услуги в областта на ГИС и информационното осигуряване.


Умелото ръководене и гъвката философия на БТ-ИНЖЕНЕРИНГ, дават възможност фирмата да се развие в още няколко направления, които са свързани с опазването на околната среда и минната индустрия.

 

 

ДЕЙНОСТИ

 

БТ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД :

 

  • Консултантски услуги

 

  • Инженерингови услуги

 

  • Проектантски услуги

 

  • Производствена дейност

 


В периода 2008 - 2014 година компанията е участвала активно в разработването и внедряването на проекти насочени към ГИС и приложението на технологията в различни сфери на околната среда:

 

  • Управление на Отпадъците 2009 – 2013 г.

 

  • УОЗ2013 – 2013 г. Интерактивна ГИС

 

  • Картиране и оценка на депа за битови отпадъци р.Македония - 2013 – 2014г. Интерактивна ГИС

 

  

 

 

Контакти

БТ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

София, ул. Леа Иванова 2, вх. В2
029454729, 024897023, 024897024, 024897025, 029713668
029454728