BGRegistar.com

БТ-Инженеринг ЕООД

бт инженеринг, бт инженеринг еоод, инженерни услуги в сферата на околната среда, компетентни консултантски и правни услуги софия, компетентни проектантски и правни услуги софия, консултантски услуги в сферата на минното дело, консултантски услуги в сферата на околната среда, консултантски услуги за минната индустрия софия, консултантски услуги за опазване на околната среда, консултантски услуги за управление на отпадъци, препоръчан консултант по проекти софия, препоръчана компания за авторски надзор софия, препоръчана фирма за авторски надзор софия, проектантски услуги в сферата на минното дело, проектантски услуги в сферата на околната среда, проектантски услуги за опазване на околната среда, услуги в областта информационното осигуряване, услуги в областта на гис софия, фирма за консултантски и правни услуги софия, фирма за проектантски и правни услуги софия

Информация

 БТ-Инженеринг консултантски, проектантски и инженерни услуги

 

БТ-Инженеринг ЕООД е българска компания, учредена през 2002 год. със седалище град София.

 

Правоприемник на ЕТ БТ-Инженеринг, стартирала дейност през 1991 година, като консултант по проекти, свързани с уранодобив по програма ФАР, в началото на 90-те години.

 

Предлага широк спектър от услуги в областта на ГИС и информационното осигуряване.


Умелото ръководене и гъвката философия дават възможност компанията да се развие в още няколко направления, които са свързани с опазването на околната среда и минната индустрия.


БТ-Инженеринг е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, специализирана в консултантски, проектантски и инженерни услуги в сферата на околната среда, минното дело и управлението на отпадъците.


Участвала в изготвянето на действащия Закон за Управление на отпадъците и в проектирането на някои от най-големите проекти за управление на отпадъците в страната.

 

Към момента, компанията участва в различни проекти финансирани по Оперативна Програма „Околна среда 2014-2020“ за изготвянето на пред-инвестиционни проучвания и проекти на МБТ заводи и компостиращи инсталации.


БТ-Инженеринг изпълнява Строителен и Авторски надзор съгласно ЗУТ и Инженер по FIDIC на инфраструктурни проекти. Разполага с експерти с отлични познания по действащото законодателство и прилагането му съвместно с договорните условия на ФИДИК. Своевременно компанията е натрупала богат практически опит в строителния надзор на строителството на комплексни съоръжения.


Осъществява авторски надзор при строителството на обекти, проектирани от компанията - Съоръжения за управление на отпадъците, Съоръжения за управление на промишлени води, Съоръжения за добив и преработка на полезни изкопаеми и други.


Предоставя консултантски, правни и проектантски услуги свързани с получаването на права за добив на полезни изкопаеми, включително проектиране на добивни и преработвателни инсталации.


Стабилно стъпила на българския пазар, БТ-Инженеринг работи професионално и коректно със своите клиенти и партньори. Радва се на добър авторитет, отворена за ново сътрудничество, в което да вложи придобития опит, грижа и компетентност.


Екипът, зает в дружеството се състои от ключови експерти, които се характеризират с висок професионализм и компетентност.


Предлагайки професионализъм и прецизност на работа, БТ-Инженеринг се е наложила и утвърдила, като една от най - добрите фирми в своя бранш, търсена и предпочитана, като лоялен и коректен партньор.


Компанията се представлява от г-н Ботьо Табаков в качеството на Управител.

 

 

  

 

 

Контакти

БТ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

София, ул. Леа Иванова 2, вх. В2
029454729, 024897023, 024897024, 024897025, 029713668
029454728