BGRegistar.com

БРАЙТ КОНСУЛТ ООД - Услуги

Услуги

БРАЙТ КОНСУЛТ ООД

Брайт Консулт ООД предлага следните услуги :

 

 

Оценяване на недвижими имоти и всички видове активи, икономически дейности и права на интелектуална и индустриална собственост.

 

Оценяване пазарната стойност на акции, дялове и пакети от акции на търговски дружества.

 

Преоценка на активите на търговските дружества за счетоводни цели.

 

Изготвяне на финансови и инвестиционни анализи за оценка състоянието на търговски дружества и ефективността на инвестиционни проекти.

 

Управление на иновационни и инвестиционни проекти, търговско представителство и посреничество.

 

Маркетингови проучвания и анализи за отделни стокови групи на конкретни пазари, в т.ч. изготвяне на анализи за състоянието на пазара на недвижими имоти като цело и по региони.

 

Подготовка, организиация и провеждане на процедури по продажба на недвижими имоти.

 

Разработка на високотехнологичен приложен софтуер.

Контакти

БРАЙТ КОНСУЛТ ООД

София, ул. Ами Буе № 72, ет. 2, офис 12
029170180, 029523729