BGRegistar.com

БРАЙТ КОНСУЛТ ООД

Информация

БРАЙТ КОНСУЛТ ООД

Брайт Консулт ООД е създадена през 1994 година със седалище град София.

 

Развива своята дейност в областта на услугите.

 

Частна оценителска и консултантска фирма, която извършва консултантска, експертна, научно - изследователска и развойна дейност, ръководство на проекти, експертна и оценителска дейности.

 

Вече деветнадесет години, Брайт Консулт ООД заема лидерско място на пазара на консултантски и оценителски услуги в страната.

 

Работи с постоянен екип от квалифицирани специалисти, професионалисти с опит и стаж, които са високо мотивирани, предлагащи висококачествени услуги. 

 

Брайт Консулт ООД работи с широк кръг от клиенти - български и чуждестранни физически и юридически лица.

 

За по - голямо удобство и комплексно обслужване на своите клиенти, фирмата поддържа добре развита мрежа от представителства в цялата страна.

 

Брайт Консулт ООД работи по утвърдените международни и европейски стандарти за оценяване, одобрени от International Valuation Standart Commetee и TAGOVA. 

 

В областта на финансовия и инвестиционен анализ фирмата използва международни критерии за преценка ефективността на инвестиционните проекти, прилагани в международната професионална практика.

 

Брайт Косулт ООД е член на Асоциацията на българските оценители от създаването и до днес.

 

За времето на своето съществуване Брайт Косулт ООД се е утвърдилa и наложилa, като една от най - добрите фирми в своя бранш, търсена и предпочитана, като лоялен и коректен партньор.

Контакти

БРАЙТ КОНСУЛТ

София, ул. Ами Буе № 72, ет. 2, офис 12
029170180, 029523729