BGRegistar.com

БОЛЯРКА ВТ АД

Информация

БОЛЯРКА ВТ АД

БОЛЯРКА ВТ АД е фирма със седалище град велико Търново, ул. Христо Ботев 90.

 

Историята за създаването на днешната бирената фабрика Болярка е свързана с името на Хаджи Славчо Паскалев, типичен представител на първите търновски фабриканти.

 

През 1891 година синовете на Хаджи Славчо - Михаил, Никола и Константин Хаджиславчев получават в наследство от баща си средства за построяване на бирена фабрика. Заедно с Иван Халачев, те закупуват подходящо място, върху което започва строителството на фабриката, където са издигнати три основни постройки. Най - голямата и с най - важно предназначение е за варенето на бира и приготвянето на малц, втората сграда е за охлаждане на бирата, а третата най-малката е ледницата за съхранение на лед, складови помещения.

 

Построената изцяло с български капитали и много модерна за времето си фабрика за бира в Търново на Братя Хаджиславчеви и Сие започва да работи през ноември на 1892 година. В новата пивоварна опит предават германски и чешки майстори - пивовари, като през годините дружеството укрепва и развива своята дейност и фабриката заслужено се превръща в едно от най - авторитетните предприятия за производство на бира в страната.

 

Предприятието е раздържавено чрез масова приватизация през 1997 година, като Мел Инвест Холдинг АД става мажоритарен собственик с притежаваните приблизително 90% от общия капитал. Останалата част от капитала е разпределенa между дребни акционери. Правоприемник на пивоварната на Братя Хаджиславчеви е Великотърновско пиво АД, което през 2000 година е преименувано под името Болярка ВТ АД. Пивоварната е разположена на площ от 32 декара.

 

Зад доброто име на Болярка стои непрекъснато развитие на съществуващите техники и технологии за производство на пиво, планово усъвършенствуване, разработване и внедряване на нови собствени производствени технологии, повишаване капацитета на производствените и складови мощности на пивоварната, както и системно повишане на компетентността на кадрите на всички нива.

 

Така Болярка се превръща в безкомпромисен пример за социално отговорна компания с ефективно управление, която не просто спазва изискванията на законодателството, регулиращо хранително - вкусовата промишленост и изискванията на международните стандарти, но е и конкурентноспособна спрямо всички пивоварни на българския и европейския пазар.

 

Контакти

БОЛЯРКА ВТ АД

Велико Търново, ул. Христо Ботев 90
062616262
062623804