BGRegistar.com

БММ АД - Услуги

Услуги

БММ АД

 бмм ад софия, жк изток

 

Дейността на БММ АД включва следните услуги :

 

ИНЖЕНЕРИНГ на техническите системи за защита, безопасност и охрана :

 

-  Инженеринг на самостоятелни технически системи за защита, безопасност и охрана.

-  Сигнално охранителни системи.

-  Системи за телевизионно видеонаблюдение.

-  Системи за видеоанализ.

-  Електрооптични сензорни системи (термични камери).

-  Системи за разпознаване на регистрационни номера.

-  Системи за наблюдение под шаситата на моторни превозни средства.

-  Системи за наблюдение под влакови композиции.

-  Системи за контрол на достъпа.

-  Системи за периметърна защита.

-  Алармени системи срещу проникване

-  Патрулни системи за наблюдение

-  Пожарогасителни системи.

-  Пожароизвестяващи системи.

-  Системи за входящ контрол.

-  Системи за защита на информацията.

-  Специализирани видео - комуникационни мрежи.

-  Центрове за наблюдение и управление.

-  Автоматични системи за оповестяване.

-  Специализирани аудио и видео следящи системи.

-  Системи за защита на информацията.

-  Научно - изследователска и развойна дейност в областта на роботизираните модули.

 

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ


Разполага с екип от висококвалифицирани експерти, които може да осъществяват пълноценни консултански услуги и по задачи от типа city security.

 

ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ

 

БММ АД води последователна политика за непрекъснато:

 

  • Повишаване знанията и квалификацията на специалистите във фирмата;
  • Подобряване на условията за работа на специалистите във фирмата;
  • Модернизиране и максимално използване на съвременни измервателни уреди и апарати в работата на отделните специалисти;
  • Обновяване на използваните в дружеството електронно - изчислителна техника и софтуер;


ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ


Търговската дейност на фирмата е пряко свързана с техническите системи за защита, безопасност и охрана.

 

БММ АД предлага цели системи и отделни модули, части и приложни програмни продукти за работата на отделните системи за сигурност.

 

Предлаганите продуктите, за които БММ АД притежата съответните права върху търговските марки, се явява единственият законен търговец на територията на Република България.

 

СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ


Дружеството предлага сервизното обслужване на техническите системи за сигурност, проектирани и изградени от техните специалисти.

 

Разполага с обособена отделна структура, занимаваща се с гаранционно и следгаранционно техническо поддържане на отделните секюрити системи.

 

В направлението за сервизна дейност на команията работят висококвалифицирани специалисти с богат опит. Ежедневно, 24 часа в денонощието, са готови обективно да оценят техническото състояние на всяка една система, вярно да я диагностицират и бързо да отстранят възникналите повреди, като възстановят нейните нормални технически и експлоатационни характеристики.

 

Контакти

БММ АД

София, ж.к. Изток, ул. Фр. Ж. Кюри 12
029733917
029733896