BGRegistar.com

БММ АД - Услуги

Услуги

БММ АД

 

В дейността на БММ АД са включени следните услуги :

 

Инженеринга на техническите системи за защита, безопасност и охрана включва :

 

     -  Инженеринг на самостоятелни технически системи за защита, безопасност и

         охрана.

 

     -  Сигнално охранителни системи.

 

     -  Системи за телевизионно видеонаблюдение.

 

     -  Системи за контрол на достъпа.

 

     -  Системи за периметърна защита.

 

     -  Пожарогасителни системи.

 

     -  Пожароизвестяващи системи.

 

     -  Системи за входящ контрол.

 

     -  Системи за защита на информацията.

 

     -  Специализирани видео - комуникационни мрежи.

 

     -  Центрове за наблюдение и управление.

 

     -  Инженеринг на интегрирани системи за защита, безопасност и охрана.

 

     -  Консултантски услуги.

 

     -  Инвестиционна дейност.

 

     -  Търговска дейност.

 

     -  Сервизна дейност.

 

     -  Научно - изследователска и развойна дейност в областта на роботизираните

        модули.

 

 

 

Контакти

БММ АД

София, ж.к. Изток, ул. Фр. Ж. Кюри 12
029733917, 029733896