BGRegistar.com

БММ АД - Дейности

Дейности

БММ АД

 бмм ад софия

 

Дейността на БММ АД е в следните направления:

 

 

     -  Инженеринг на техническите системи за защита, безопасност и охрана.

 

     -  Консултации по въпросите на риска и сигурността на различни структури и обекти.

 

     -  Инвестиционна дейност в областта на сигурността на различни обекти.

 

     -  Търговска дейност с модули за технически системи за защита, безопасност и

         охрана.

 

     -  Научно - изследователска и развойна дейност в областта на роботизираните

         модули.

 

     -  Сервизна дейност.

 

 

Контакти

БММ АД

София, ж.к. Изток, ул. Фр. Ж. Кюри 12
029733917
029733896