BGRegistar.com

БММ АД

Информация

БММ АД

 

БММ АД е българска компания със седалище град София.

 

Динамично развиваща се, пазарно ориентирана, една от водещите фирми специализирана в разработване и проектиране на решения, насочени към малкия и среден бизнес.

 

Дейността на компанията е специализирана в следните направления:

 

  • инженеринг на техническите системи за защита, безопасност и охрана;
  • консултации по въпросите на риска и сигурността на различни структури и обекти;
  • търговска дейност с модули за технически системи за защита, безопасност и охрана.

 

За кратко време след своето създаване, благодарение на екипа от висококвалифицирани специалисти с креативно мислене се утвърди, като коректен и предпочитан партньор.

 

Занимава се с проектиране, изграждане и поддържане на технически системи за защита, безопасност и охрана на обекти, свързани с националната сигурност, на банки, летища, електроцентрали, административни сгради, големи промишлени предприятия, транспортни системи и складове.

 

От основаването си до днес, компанията е изградила сериозен имидж на база солидния си опит в бранша. Създадена преди повече от двадест години и оттогава поема дългия път към успеха в бранша.

 

БММ АД е първата българска фирма в сферата на сигурността, която е разработила и внедрила още през 1997 година собствена Система за управление на качеството, като за тази цел има издадени сртификати.

 

За своята отлична работа БММ АД получава международна награда за качество от Световната организация Тrade Leaders' Club.

 

Екипът от висококвалифицирани специалисти, включващ експертния, проектантския и инженерно - техническия състав, работещи в дружеството е преминал специален курс на обучение във Великобритания, САЩ и Германия.

 

БММ АД е изградила технически системи за защита, безопасност и охрана на повече от шестотин обекта, не само в България, но и в много други държави с висок военен риск.

 

Дружеството извършва и технически експертизи за оценка състоянието на различни обекти, проектира, доставя необходимото оборудване, изгражда и поддържа гаранционно и извънгаранционно обслужване на съвременни професионални технически системи за защита, безопасност и охрана, консултантска дейност по въпросите на сигурността.

 

Патентното ведомство на Република България издаде свидетелства за запазени марки за територията на Република България на БММ АД за газообразните пожарогасителни агенти ARGOTEC, FM - 200, i3, INERGEN, N 100 и други. Регистрира договор за ноу - хау между Total Walther GmbH. и БММ АД за изграждане на пожарогасителни системи.

 

Стабилно стъпила на българския пазар, компанията се разраства, инвестира в техника и увеличава капацитета си.


Стреми се да предлага разнообразна гама продукти и услуги, които напълно да задоволяват нуждите на клиентите, с високо качество, на достъпни цени. 

 

Фирмата е отворена за ново сътрудничество, в което да вложи придобития опит, грижа и компетентност.

 

Дружеството се представлява от г-н Матей Матеев в качеството на Управител.

 

Контакти

БММ АД

София, ж.к. Изток, ул. Фр. Ж. Кюри 12
029733917
029733896