BGRegistar.com

БММ АД

Информация

БММ АД

 

БММ АД е акционерно дружество със седалище град София.

 

Занимава се с проектиране, изграждане и поддържане на технически системи за защита, безопасност и охрана на обекти, свързани с националната сигурност, на банки, летища, електроцентрали, административни сгради, големи промишлени предприятия, транспортни системи и складове.

 

БММ АД е първата българска фирма в сферата на сигурността, която е разработила и внедрила още през 1997 година собствена Система за управление на качеството, като за тази цел има издадени сртификати.

 

За своята отлична работа БММ АД получава международна награда за качество от Световната организация Тrade Leaders' Club.

 

За времето на своето съществуване дружеството се е наложило и утвърдило на българския пазар, като едно от най - добрите в своя бранш, търсено и предпочитано, заради своята лоялност и коректност.

 

Екипът от висококвалифицирани специалисти, включващ експертния, проектантския и инженерно - техническия състав, работещи в дружеството е преминал специален курс на обучение във Великобритания, САЩ и Германия.

 

БММ АД е изградила технически системи за защита, безопасност и охрана на повече от петстотин обекта, не само в България, но и в много други държави с висок военен риск.

 

Дружеството извършва и технически експертизи за оценка състоянието на различни обекти, проектира, доставя необходимото оборудване, изгражда и поддържа гаранционно и извънгаранционно обслужване на съвременни професионални технически системи за защита, безопасност и охрана, консултантска дейност по въпросите на сигурността.

 

Контакти

БММ АД

София, ж.к. Изток, ул. Фр. Ж. Кюри 12
029733917, 029733896