BGRegistar.com

БИО ПИ ДИ ЕС СТРОЙ ЕООД

Информация

Информация

BioPDES Co./Bio Professional and Domestic Energy Systems Corporation/ е консорциум създаден през 2007 година от фирми занимаващи и инвестиращи в инженеринговата дейност свързана с инсталиране и присъедивяне на мощности на енергия добити от ВЕИ/ Възобновяеми Енергийни Източници/. В последствие фирмата разширява своята дейност до проектиране, управление на проекти, инвеститорски контрол и надзор, изграждане и поддръжкка на фотоволтаични и вятърни системи. Фирмата доставя и поддържа цялостно или частично оборудване за инсталации основаващи се на ВЕИ /Възобновяеми Енергийни Източници/ източници. Фирмата доставя и поддържа всички видове батерии и акумулатори / от стартерен акумулатор до високо - екстремни батерии за индустриални цели/, зарядни, регулатори и др.

 

"BioPDES Co." е фирма създадена от специалисти в областта на възобновяемите енергийните източници/ ВЕИ /. Създадена само преди 3 години фирмата стана една от водещите в България за консултиране, проектиране и изпълнение на проекти в областта на Възобновяемите Енергийни Източници / ВЕИ /. Фирмата работи с български и чужди партньори като по този начин се стреми да откликне на всички растящи нужди в този нов сектор, който се развива с все по-големи темпове. Фирмата е партньор на много общини както в развитието на Възобновяемите Енергийни Източници / ВЕИ /, така и в използването на Европейското финансиране по проекти основани на тяхното приложение.

 

Един от секторите, в който "BioPDES Co." се насочи преди две години е да направи продукти-комплекти основани на използването на енергия от алтернативните източници на енергия достъпни до отделните индивиди, семейства и малки стопанства за техника, транспортни средства, отопление, топла вода, електрическа енергия и много други дейности.

 

Основната мисия на компанията е хората да осъзнаят, че енергията в природата е неизчерпаема и можем да бъдем независими от конвеционалните източници на електрическа енергия и отопление, които замърсяват атмосферата, което от своя страна води до влошаване на здравния статус на човека, а и от друга страна води до икономически надмощия на дадени нации над други основани на залежите от петрол и газ, като послените се засилват с намаляванео на ресурсите. Не на последно-място при оптимални изчисления за потенциалния ресурс рентабилността на изнестицията е много голяма изразявайки се в икономия на средствата за бъдеща енергия след момента на възвръщане на инвестицията.

Контакти

БИО ПИ ДИ ЕС СТРОЙ ЕООД

024840400
0894011941