BGRegistar.com

БИОИНФОРМ КОНСУЛТ

Информация

БИОИНФОРМ КОНСУЛТ

Адрес: Бургас, ул. Успенска 3
Тел: 056 84 00 45
Email:
URL: БИОИНФОРМ КОНСУЛТ

 "БИОИНФОРМ КОНСУЛТ" ООД е фирма с екологична насоченост, в сферата на извършване на ЕО /екологични оценки/, ОВОС /оценки за въздействието върху околната среда/, екологични анализи, мониторинг на околната среда, консултации, пречистване на водите, пуск и експлоатация на ПСОВ /Пречиствателни станции за отпадъчни води/, прилагане на различни методи за пречистване на води, включително и плувни басейни, програми и управление на отпадъци, рециклиране и оползотворяване на отпадъци, изработване на оценки за съвместимост, лабораторни анализи: физични, химични, биологични и микробиологични на различните компоненти на околната среда: води, почви, въздух и др., дистрибуция на стоки и реагенти и др. дейности свързани с опазването и възпроизводството на околната среда в региона и страната.

Контакти

БИОИНФОРМ КОНСУЛТ

0056840045