BGRegistar.com

БЕТОН МОНТАНА ООД

Информация

БЕТОН МОНТАНА ООД


Бетон монтанаБетон Монтана ООД е създадена през 2005 година със седалище град Монтана.

 

Развива своята дейност в областта на производството.

 

Занима се с производство на всички видове бетонови смеси.

 

Бетон Монтана ООД разполага с бетонов възел марка Щеттер - М1, където се извършва производствения процес.

 

Наличието на модерна и съвременна техника гарантира точното дозиране на съставките на бетона, а в последствие и тяхното качествено смесване.

 

Фирмата разполага с два бетоновоза с капацитет от шест кубични метра, два бетоновоза с капацитет от седем кубични метра и един бетоновоз с капацитет от девет кубични метра.

 

За полагане на бетона се използват бетонпомпи с дължина двадесет и четири и тридесет и два метра.

 

Благодарение на своя машинен парк, Бетон Монтана ООД произвежда и подава над 350 м3 бетон дневно.

 

Наличието на двете бетонпомпи позволява работа на няколко обекта едновременно.

 

По този начин се  гарантира високата флексабилност в експедираните количествата и начина на доставка на бетоновите смеси.

 

Бетон Монтана ООД през 2006 година инвестира в пресевна инсталация, която е ситуирана по поречието на река Бързия.

 

Този важен производствен ресурс премахва зависимоста на фирмата от външни доставчици на инертни материали.

 

Oсновна част от производството включва добив на пясък и филц, като част от продукцията е речен камък и таложлив пясък.

 

Фирмата разполага и с трошачна инсталация, което позволява производството на различни видове фракции трошен камък.

 

Бетон Монтана ООД произвежда и предлага висококачествени бетони и инертни материали. 

 

 

Контакти

БЕТОН МОНТАНА ООД

Монтана, ул. Индустриална № 12
096300576
0888965569, 0888965584