BGRegistar.com

БЕСТ - 2002 ЕООД

Информация

БЕСТ - 2002 ЕООД

Бест - 2002 ЕООД е фирма със седалище град Разград.

 

Развива своята дейност в областта на услугите.

 

Фирмата предлага висококачествени счетоводни и одиторски услуги, консултации, абонаментно счетоводно обслужване на юридически и физически лица.

 

Публикуване на годишни финансови отчети, извършва регистрирация на юридически лица с нестопанска цел - фондации или сдружения.

 

Консултации по изготвяне и сключване на търговски договори, както и други договори, свързани с работата на вашата фирма.

 

Бест - 2002 ЕООД предлага :


Всякакви счетоводни услуги.


Абонаментно счетоводно обслужване.


Изготвяне на отчети - счетоводни, деловодни, годишни и междинни.


Изготвяне и водене на счетоводни регистри.


Ежедневен счетоводен контрол.


Обработка на месечни фактури.


Организиране на индивидуален сметкоплан.


Изготвяне и представяне на ДДС декларации.


Изготвяне и електронно подаване на месечните справки -декларации по ЗДДС.


Обработка на документи, касаещи текущата дейност на фирмата.


Годишно приключване на финансовата година по Националните счетоводни стандарти, съгласно условията на договор за счетоводно обслужване.


Консултантски услуги.

 

В Бест - 2002 ЕООД работят квалифицирани специалисти в сферата на счетоводните услуги, който работи за Вас. 

Контакти

БЕСТ - 2002 ЕООД

Разград, бул. България 36, офис 12
084662081