BGRegistar.com

Бекастрой ЕАД

асфалтобетонови смеси самоков, бекастрой еад, бетонов възел самоков, бетонови и асфалтобетонови смеси самоков, благоустройствено строителство самоков, извършване на модернизация на пътни съоръжения, качествен ремонт и модернизация на пътища, поддръжка на зелени площи самоков, поддръжка на спортни съоръжения, поддържка на паркинги самоков, производство и търговия с инертни материали, производство на бетонови и асфалтобетонови смеси, специализирана фирма за зимно почистване, специализирана фирма за модернизация на пътища, специализирана фирма за поддържане на паркинги, специализирана фирма за строителство самоков, строителна фирма с опит самоков, търговия с бетонови и асфалтобетонови смеси, управление на градски отпадъци, фирма за добив на инертни материали самоков, фирма за зимно почистване самоков, фирма за модернизация на пътни съоръжения, фирма за поддържане на зелени площи, фирма за поддържане на паркинги самоков, фирма за поддържане на спортни съоръжения, фирма за управление на градски отпадъци, фирма с асфалтова база самоков

Информация

Бекастрой ЕАД е учредена през 2005 год. със седалище град Самоков. Динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, занимаваща се с широк кръг от дейности включващи:

 

  • благоустройствено строителство;
  • зимно почистване;
  • поддържане на зелени площи, паркинги и спортни съоръжения;
  • управление на градски отпадъци;
  • строителство, поддържане, ремонт и модернизация на пътища и пътни съоръжения, градски и общински комуникации и инфраструктура.


Бекастрой ЕАД притежава сертифицирани асфалтова база, бетонов възел и трошачно-сортировъчна инсталация и има разрешение за добив на инертни материали.

 

В дружеството е внедрена интегрирана система за управление, която обхваща стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. То притежава и сертификат за социална отговорност SA 8000:2008. Регистрирано е в Централния професионален регистър на строителя към КСБ по II, IV и V група строежи.

 

 

КОНТАКТИ


гр. Самоков 2000, ул. Софийско шосе 36

 

Цветанка Пашова
Изпълнителен директор


тел.: (0722) 60049
факс: (0722) 60048
e-mail: bekastroj@mbox.contact.bg

 

Контакти

БЕКАСТРОЙ ЕАД

Самоков, ул. Софийско шосе 36
072260049
072260048