BGRegistar.com

БЕКАСТРОЙ ЕАД

Информация

Бекастрой ЕАД

Oснованата през 2005 г. Бекастрой e бързоразвиваща се компания, специализирана в широк кръг от дейности като:

 

  • благоустройствено строителство;
  • зимно почистване;
  • поддържане на зелени площи, паркинги и спортни съоръжения;
  • управление на градски отпадъци;
  • строителство, поддържане, ремонт и модернизация на пътища и пътни съоръжения, градски и общински комуникации и инфраструктура.


Бекастрой ЕАД притежава сертифицирани асфалтова база, бетонов възел и трошачно-сортировъчна инсталация и има разрешение за добив на инертни материали.

 

В дружеството е внедрена интегрирана система за управление, която обхваща стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. То притежава и сертификат за социална отговорност SA 8000:2008. Регистрирано е в Централния професионален регистър на строителя към КСБ по II, IV и V група строежи.

 

 

КОНТАКТИ


гр. Самоков 2000, ул. Софийско шосе 36

Цветанка Пашова
Изпълнителен директор
тел.: (0722) 60049
факс: (0722) 60048
bekastroj@mbox.contact.bg

 

Контакти

БЕКАСТРОЙ ЕАД

Самоков, ул. Софийско шосе 36
072260049
072260048