BGRegistar.com

ББФ-ЦЕАТ ООД

Информация

специалисти в областта на информационните технологииББФ-Цеат ООД е българо-немско дружество, основано на 01.06.1991 година. Компанията е основана от професионалисти и специалисти в областта на информационните технологии, притежаващи дългогодишен опит в областта на обслужването на хардуерни и софтуерни продукти.


Продуктите са произведени от един от световните лидери в сферата на IT технологиите, по онова време, Digital Equipment Corporation (DEC).


ББФ-Цеат ООД е фирма със 100% частен капитал, собственост на г-н проф.д.т.н. Франц Деммелмайер, г-н инж. Павел Бояджиев и г-жа Жанет Динкова. На територията на страната дружеството се представлява и управлява от г-н инж. Павел Бояджиев.


Фирмата разполага с 5 сервизни представителства, позиционирани в някои от най-големите градове на България – Варна, Велико Търново, Бургас, Пловдив, Русе. ББФ-Цеат ООД успява да покрие територията на цялата страна.


Програмният екип на компанията е специализиран за работа със следните операционни ситеми: OpenVMS, UNIX, MS Windows. Специалистите работят и с бази данни – Oracle, Informix, MySQL, SAP. ББФ-ЦЕАТ е Internet-провайдер.


През 1993 година, ББФ – Цеат става оторизиран сервизен партньор на Digital, за всички услуги, предлагани от компанията, на територията на РБългария на базата на обхватен сервизен договор.


ББФ – Цеат ООД, през 1994 година, вече е търговски партньор по продажбните на Digital.


В средата на 1998 година се обединяват Compaq и DEC, като всички отговорности и задължения по сервизните договори се запазват.

След обединението на Hewlett-Packard и Compaq, през месец май 2002 година, е подписан нов сервизен договор с HP, в който се включва организиране и управление на консигнационен склад за резервни части.


ББФ – Цеат ООД е сервизен партньор на HP за AlphaServers.


ББФ – Цеат ООД е член на Българска Асоциация по информационни технологии – БАИТ.

1991-2003 година

През периода 1991 - 2003 година  ББФ-ЦЕАТ ООД е инсталирала и извършила гаранционен и следгаранционен сервиз на повече от 45 DEC-системи: MVAX 3xxx, VAX 4xxx, VAX 6000 Cluster, DECstations, над 80 AlphaServers: GS60, GS140, AS4100, ES10000, ES12000 и много персонални компютри и системи, доставени от DIGITAL, Compaq, HP или VAR-представители.

 

През последните 15 години, в България, по-голямата част от доставените VAX и Alpha-системи, са инсталирани и поддържани от българо-баварската фирма за компютърни системи – ББФ-Цеат ООД.

Екип

Във фирмата работят 12 служители:


6 инженери и програмисти
3 техници
3 икономисти и секретар

 

Структурното разпределение на персонала е следното:

 

1 изпълнителен директор
1 маркетинг и продажби
5 хардуерен сервиз
2 софтуер
2 счетоводство и каса
1 секретар

Контакти

ББФ-ЦЕАТ ООД

София, ул. Родопски извор 66
029800104, 029556350, 029556351
029556319