BGRegistar.com

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ

Информация

БАСУБАСУ – Българска асоциация спорт за учащи е доброволно сдружение на спортни клубове и спортни организации, осъществяващи дейности, свързани с развитието на физическото здраве на учениците в страната.


Асоциацията е основана поради ниското ниво на спорт и спортни дейности в училищата, а по-точно от желанието за развитие на възможностите на подрастващите.


Една от основните цели на БАСУ, с председател г-жа Юлия Боянова, е да върне децата на спортните площадки. Инициативата се осъществява с помощта на учителите по физическо възпитание в учебните заведения. Финансовата подкрепа за реализирането на проектите се осигурява на ММС.


Водещите цели в работата на Асоциацията, са:


- утвърждаване и развитие на спорта за учащи, явяващ се основен фактор за подобряване здравето и физическото състояние на учениците


- обединяване и координиране на усилията и цялостната дейност на спортните организации и клубове, членове на БАСУ, в процеса за повишаване на физическото развитие на учащите


- осъществяване на преки контакти и успешно сътрудничество със сродни национални и международни организации по постигане на общи цели в областта на спорта за подрастващите


- сътрудничество с държавните органи и общините в подпомагането на борбата срещу употребата на допинг и насилие в спорта


- подпомагане и популяризация на нови методи и подходи в процеса на образование и в отношението към спорта


Българска асоциация спорт за учащи организира провеждането на ученически игри, които са в основата на ученическия спорт.


Ученическите игри са част от държавната политика за организиране и провеждане на състезания, подпомагащи развитието на индивидуалните спортни способности у учениците.


Игрите осигуряват условия за практикуване на спорт, сформиране на училищни отбори чрез доброволно участие в организирани форми на спортно-състезателна дейност.


Председател на Българската асоциация спорт за учащи е баскетболната национална състезателка Юлия Боянова.

Спортове, включени в ученическите игри:

Баскетбол


Волейбол


Хандбал


Футбол


Тенис на маса


Бадминтон


Лека атлетика


Шахмат

 Ученически спортни игри

Контакти

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ

София, бул. Васил Левски 75, офис 711
029837893, 029300815
029837893, 029300815